Ett liv som räddas ska också levas - en

advertisement
Fri entré
Kort om föreläsarna
Maria Bjurberg är överläkare och sektionschef, Sektionen för
gynekologisk och urologisk onkologi, Skånes Universitetssjukhus, Lund samt redaktör för GYNCANYTT - nyhetsbrev för
nationella kvalitetsregister inom gynekologisk cancer.
Susanna Hillbom från Halmstad är vissångerska och
estradpoet - men även taktil massör, onkologisköterska och
vårdlärare.
Utställare
Apoteket Vakteln – visar intimsortiment som t ex oljor och
glidmedel, hudvårdsprodukter och trosskydd.
Lustgården i Halmstad samarbetar med sjukvården sedan
flera år med hjälpmedel för både gamla och unga. De visar
t ex glidmedel och intimkrämer och knipkulor.
Regionhandikapprådet
Onsdagen den 24 april
2013
kl 18.30 – 21.00
Café Strandgatan 20
Halmstad
Att leva med
gynekologisk cancer
Ett samarrangemang
Onsdagen den 24 april 2013
Kl 18.30 – 21.00
Gyncancerföreningen GCF Anemonen
Halland är till för kvinnor som har eller har
haft gynekologisk cancer, deras närstående och
Program
för stödmedlemmar. Föreningen har till uppgift
18.30
Välkomna!
Gun-Brith Ottosson, ordförande i
GCF Anemonen hälsar välkomna
Susanna Hillbom underhåller
18.45
Gynekologisk cancer
• Ärftlighet
• Forskning
• Psykologiska aspekter
Maria Bjurberg, överläkare,
Skånes universitetssjukhus, Lund
19.45
Tid för frågor
20.00
Kaffe/te och smörgås
Möjlighet att titta på utställningen
från Apoteket Vakteln och från
Lustgården
20.30
Det som rör dig – och det som
berör dig
Susanna Hillbom, vissångerska
och estradpoet underhåller
att sprida information om gynekologisk cancer
samt att stödja varandra genom personliga
kontakter och sammankomster.
Regionhandikapprådet i Halland är ett
samrådsorgan för olika handikapporganisationer och myndigheter i Halland. Rådet sprider
information om funktionsnedsättningar,
behandlar remisser och bevakar frågor inom
området funktionshinder.
Fri entré! Vi bjuder på kaffe/te och smörgås
Varmt välkommen!
Information och frågor Gun-Brith Ottosson
070 525 67 97 eller Barbro Johansson,
035 – 21 64 82
e-post [email protected]
ca
21.00
Avslut
Download