Ung Företagsamhet Handel med länder utanför EU

Ung Företagsamhet
Handel med länder utanför EU
Therése Åström
UF på tullverket.se
Innehåll A-Ö U – Ung företagsamhet
Tullverket
• Brottsbekämpningen
• Effektiv handel
Handel med varor utanför EU
Import och export
Införsel och utförsel
Tulldeklaration
Inom EU, gemensamma:
• Gränser
• Bestämmelser
• Varukoder och
avgiftsatser
EORI –nummer
(Economic Operator Registration and Identification)
• EU:s operatörsregister
• Alla företag som importerar och exporterar måste ha ett
EORI-nummer
• Även privatpersoner som i kommersiellt syfte
importerar eller exporterar = UF
• UF en i gruppen ansöker
Ansök direkt på tullverket.se
Klassificering
-varukoden styr tullsats och villkor
• Avgifter
• Restriktioner
• Statistik
Innehåll A-Ö, K- Klassificering
(broschyrer, film om tulltaxan)
Tulltaxan
Klassificering
-varukoden styr tullsats och villkor
Hjärtformat USB-minne i kedja
• Varukod, 8523 51 10 00
• Tullsats 0%
Klassificering
-varukoden styr tullsats och villkor
T-shirts av bomull
• Varukod, 6109 10 00 00
• Tullsats 12%
Vad kan det kosta?
T-shirts från Kina
Pris på internet
5 000 kr
Frakt och försäkring
300 kr
Tull 12 procent
5 300 x 0,12
Moms 25 procent
(5 300 + 636) x 0,25 1 484 kr
Importdeklarationsavgift
Totalt
636 kr
225 kr
7 645 kr
Innehåll A-Ö, T - Tull och moms på vanligt förekommande varor
Innehåll A-Ö, A - Avgiftsguiden
Så beräknar du avgifterna
Tullvärde =
Fakturapriset
Frakt
Tullsats
Tullavgift
5 000
300
5 300 detta är tullvärdet
12%
636
Beskattningsvärde =
Tullvärde
Tullavgift
Momssats
Moms
5 300
636
5 936 detta är beskattningsvärdet
25%
1 484
7 420 kr + importdeklarationsavgift
Så betalar du din tullräkning
• Kontant
• Kredittillstånd
• Ditt ombud betalar och
debiterar dig
Restriktioner
• Hänsyn till människors hälsa och säkerhet
• Hänsyn till miljön
• Förhindra spridning av djur- och växtsjukdomar
• Handelspolitiska skäl
Tillstånd eller licens?
- sök hos andra myndigheter
Exempel på varor
•
•
•
•
•
Farliga föremål
Läkemedel, sprutor, kanyler
Alkohol och tobak
Jordbruksprodukter
Utrotningshotade djur
Innehåll A-Ö, T - Tillstånd från andra myndigheter
Andra säkerhetskrav
CE –märkningen visar att produkterna uppfyller EU:s
säkerhetskrav.
Krävs för leksaker, elektronik, personlig skyddsutrustning
(hjälmar, t.ex.)
Elsäkerhetsverket, kemikalieinspektionen
Marknadskotroll.se
Innehåll A-Ö, P – Produktsäkerhet
Varumärkesintrång
Piratkopior
Parallellimport
Innehåll A-Ö, I - Immaterialrätt
Handel på internet
• Privatimport
• Tull + moms + ev. andra avgifter
• Nya och begagnade varor,
privatpersoner och företag
• 1500 kronor – ingen tull, men moms
• Gäller ej tobak, parfym,
varor med införseltillstånd
Använd sunt förnuft, läs det finstilta!
Innehåll A-Ö, I - Internethandel
Om du vill returnera din vara
• Inom tre månader
• Begäran om återbetalning,
med kreditnota/bevis på retur,
via e-post eller vanligt brev
• Tulldeklarationen ogiltigförklaras
– tull, moms återbetalas
Tidsåtgång för tullhantering
• EORI-nummer
- minuter via webben
- en vecka via papper
• Klassificering
- ett par timmar, gör det själv
- ev. kortare tid via TullSvar
- leverantören klassificerar varan
• Deklarera själv/Betala ett ombud
Kontakta oss
• TullSvar 0771-520 520, även e-post
• tullverket.se




Infosidor
Broschyrer
E-verktyg
Kontaktuppgifter
• verksamt.se
- webbseminarie