Metamedicin - Susanne Billander

Hemligheten bakom cancer och andra sjukdomar
Orsaken till att människor blir rädda när de får veta att de fått en allvarlig sjukdom är att de blivit
bota symptomet för att man ska bli frisk igen. Men många gånger motarbetar man den naturliga
processen, vilket gör att sjukdomen kan bli en långdragen och smärtsam historia. Med kunskap
om den naturliga orsaken till vad som händer i kroppen, kan man se hur perfekt symptomet i
själva verket är och stödja den naturliga processen och på det sättet återskapa hälsa.
Metamedicinmodellen kommer att ändra vårt sätt att diagnostisera, behandla och förebygga
sjukdomar. Existerande behandlingsmetoder kommer att bli mer effektiva för att man förstår orsaken, processen och meningen bakom alla sjukdomar (från cancer till en förkylning). Vi behöver
inte längre gissa.
Hemligheten bakom cancer och andra sjukdomar
lärda enligt det västerländska tänkandet, att sjukdomar kan drabba vem som helst. Fokuset är att
Metamedicin®
Metamedicin®
I boken presenteras:
• Hur alla sjukdomar uppkommer
• De två faserna i en sjukdomsprocess
• Hur symptom i olika organ relaterar till en viss konflikt och ett specifikt område i hjärnan
• Mikroorganismernas (bakterier, virus) hjälpande uppgift i kroppen
• Sjukdom som en meningsfull och intelligent process
Du får vägledning hur du själv kan arbeta med metamedicinmodellen för att förebygga sjukdomar
samt att återupprätta din hälsa på det fysiska, psykiska, andliga och sociala planet.
I slutet av boken finns en A-Ö -lista med berörda organ och vilken konflikt som orsakar symptomen.
SUSANNE BILLANDER
Su s anne
B il l and er
Metamedicin
®
Su san n e
B i llan de r
Hemligheten bakom cancer och andra sjukdomar