Vad är Hinfo

advertisement
Vad är Hinfo
• Hinfo är en nationell databas för information
om hjälpmedel
• Innehåller alla typer av hjälpmedel som kan
klassificeras inom iso 9999
– ex hjälpmedel inom syn, hörsel, rörelsehinder och
inkontinens
Vad är Hinfo
• Har utvecklats gemensamt av intressenterna i
samverkan med teknikleverantören
– sjukvårdshuvudmännen
– leverantörer av hjälpmedel
– Hjälpmedelsinstitutet
– Amesto Solutions Logistic AB (fd Exense)
Vad är Hinfo
• Finansieras till hälften vardera av kunder och
leverantörer
• Informationen i Hinfo ägs av den som lägger in
den, dvs respektive leverantör
• Viktigt att strukturen följs för att kvalitén ska
bli bra
Hur fungerar Hinfo
Leverantörer
Publika Hinfo
Kund 1
Kund 2
Kund 3
Vad hittar du i Hinfo
• Innehåller information om produkter och
artiklar, egenskaper (fakta) och avtal
• Inkontinenshjälpmedel är det senast inkomna
området
• Från nu den enda nationella databasen för
inkontinenshjälpmedel
Exempel - Söka produkter
Exempel - Söka artiklar
Exempel - Artikelinformation
Exempel - Söka egenskaper
Exempel på egenskapsmall
Egenskapsmallar
• 19 nya egenskapsmallar har skapats i Hinfo
• Referensgrupp: NIKOLA:s datagrupp
• Leverantörer och kunder överens om vilka
egenskaper som ska ingå
• Fåtal väsentliga och efterfrågade egenskaper
• Egenskaperna ska även kunna skapa underlag
till kommande kundkataloger
Tack för mig!
Vill ni veta mer, kontakta Lillvor Ovesson
E-post:
[email protected]
Tel:
08-620 1786
Epost kansli:
Hemsida:
[email protected]
www.hinfo.se
Download