Vård, stöd och service för dig som har en psykisk

advertisement
Information om
Vård, stöd
och service
för dig som har en psykisk
funktionsnedsättning
Senast ändrad april 2015
Människor som har en psykisk
funktionsnedsättning har rätt till
vård, stöd och service
Stöd och hjälp kan komma från olika håll. Det kan handla om
stöd från kommunen i form av sysselsättning och boendestöd,
behandling från landstinget, insatser från försäkringskassan och
arbetsförmedlingen samt kontakter med intresseföreningar.
Kalmar kommun har i samarbete med Landstinget i Kalmar län
och olika intresseföreningar sammanställt den här informationsguiden för att underlätta kontakterna. Den finns tillgänglig på
kommunens webbplats: www.kalmar.se
För ändringar eller kompletteringar av guiden –
skicka e-post till Socialförvaltningen, Kalmar kommun.
E-post:[email protected]
Innehållsförteckning
Vård och behandling
1
Sjukvårdsrådgivningen1
Läkemedel 1
Primärvården2
Privata läkarmottagningar
3
Öppenvårdsmottagningar4
Psykiatrisk rehabiliteringsenhet
6
Beroendecentrum6
AnorexiBulimiCenter7
Asylpsykiatrisk mottagning
8
Barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvårdsmottagning (BUP)
8
Case Management (CM)
9
Socialt stöd
9
Boende10
Boendestöd10
Bostad med särskild service
Arbete och sysselsättning
11
12
Arbetsförmedlingen12
Vad kan kommunen erbjuda?
13
Kontaktgrupp13
Aktivitetshus13
Arbetsinriktad sysselsättning
14
Arbetsinriktad sysselsättning med individuell placering
15
Studier16
Folkhögskolor16
Kunskapsnavet18
Försörjning19
Ekonomiskt bistånd
19
Budget- och skuldrådgivning
20
Försäkringskassan21
Intresseföreningar och andra organisationer
22
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH)
22
Riksförbundet Attention
23
Ångestsyndromsällskapet (ÅSS)
23
Nationella hjälplinjen
24
Jourhavande medmänniska
25
Jourhavande präst
25
Jourhavande kompis
25
Samordnad individuell plan
26
Personligt ombud
27
Anhörigstöd28
God man/Förvaltare
29
Tillsynsmyndighet30
Om du inte är nöjd med vården
31
Patientnämnden31
Tyck till – klagomål och synpunkter på kommunen
31
Vård och behandling
Sjukvårdsrådgivningen
Du kan få sjukvårdsrådgivning dygnet runt per telefon eller på webben.
Sjukvårdsrådgivningen
Telefon:
1177
Webbplats: www.1177.se
Läkemedel
Om du har frågor om dina mediciner – hur de fungerar, hur du ska ta dem
och förvara dem – kontakta Läkemedelsupplysningen.
Läkemedelsupplysningen
Telefon:0771-46 70 10
Telefontid: Vardagar kl. 08.00–20.00
Webbplats: www.lakemedelsverket.se
sid 1
Primärvården
I första hand ska du vända dig till din distriktsläkare i primärvården vid
lättare psykiska besvär. Det kan vara att du känner dig nedstämd eller
orolig. Kanske har du svårt att sova. Hos distriktsläkaren kan du få en
remiss till primärvårdspsykologen.
Alla hälsocentraler har telefontid:
Måndag – fredag kl. 08.00–16.30
Berga hälsocentral:
Telefon:0480-816 30
Besök: Rimsmedsvägen 15 A, Kalmar
Kvarnholmens hälsocentral:
Telefon:0480-819 60
Besök: Strömgatan 15, Kalmar
Lindsdals hälsocentral:
Telefon:0480-819 00
Besök: Förlösavägen 4, Lindsdal
Ljungbyholms hälsocentral:
Telefon:0480-819 25
Besök: Tunnbindarevägen 4, Ljungbyholm
Norrlidens hälsocentral:
Telefon:0480-819 30
Besök: Två Bröders väg 1, Kalmar
sid 2
Smedby hälsocentral:
Telefon:0480-818 70
Besök: Ingelstorpsvägen 1, Smedby
Stensö hälsocentral:
Telefon:0480-818 50
Besök: Lasarettsvägen 1, Kalmar
Privata läkarmottagningar
Husläkarcentrum:
Telefon:0480-214 11
Besök: Postgatan 2, Kalmar
Läkarhuset Kronan:
Telefon:0480-223 60
Besök: Esplanaden 2, Kalmar
Cityläkarna:
Telefon:0480-700 700
Besök: Tjärhovsgatan 1, Kalmar
Slottsfjärdens läkarmottagning:
Telefon:0480-266 20
Besök: Tjärhovsgatan 7, Kalmar
sid 3
Öppenvårdsmottagningar
När du kontaktar psykiatrin i Kalmar (län) för första gången eller om
du vill ha rådgivning kan du ringa vår telefonjour dygnet runt.
Har du sedan tidigare kontakt med psykiatrin ringer du din mottagning direkt.
Vid våra mottagningar bedrivs utredning, vård och behandling i öppenvård. Det innebär att du bor i ditt hem och får vård och behandling på
mottagningen under dagtid.
Öppenvårdsmottagningarna kan också hjälpa dig att få kontakt med
specialinriktade behandlingsenheter om du behöver det.
Nybesök och psykiatrisk rådgivning
När du kontaktar psykiatrin i Kalmar län för första gången eller om
du vill ha rådgivning ringer du dygnet runt till
Telefon:0480-817 70
Psykiatrisk akutmottagning, vuxna
Tar emot besök och telefonsamtal dygnet runt.
sid 4
Telefon:0480-817 70
Besök: Vuxenpsykiatri söder, Ståthållaregatan 48, Kalmar
Psykiatrisk mottagning Kalmar, norr
Telefon:0480-812 34
Telefontid: Måndag kl. 08.00–18.30,
tisdag – torsdag kl. 08.00–16.30,
fredag kl. 08.00–14.30.
Övrig tid finns telefonsvarare.
Besök: Björkenäsvägen 6, Kalmar
Psykiatrisk mottagning Kalmar, söder
Telefon:0480-817 26
Telefontid: Måndag kl. 08.00–18.30,
tisdag – torsdag kl. 08.00–16.30,
fredag kl. 08.00–14.30.
Övrig tid finns telefonsvarare
Besök: Ståthållaregatan 48, Kalmar
sid 5
Psykiatrisk rehabiliteringsenhet
Verksamheten är till för personer som till följd av sin psykiska ohälsa har fått
en långvarig funktionsnedsättning. Mycket av arbetet sker i samverkan med
kommunen, arbetsförmedlingen och försäkringskassan. För att få komma
hit behöver du en remiss från specialistläkare inom psykiatrin.
Psykiatrisk rehabiliteringsenhet
Telefon:0480-847 80
Telefontid: Måndag – fredag kl. 08.00–15.30
Besök: Länssjukhuset, Hus 08, Plan 4.
Beroendecentrum
Verksamheten vänder sig till personer som vill ha hjälp med sitt missbruk
och beroende av alkohol, läkemedel eller narkotika och som samtidigt
har en psykisk ohälsa.
Beroendecentrum
Telefon:0480-815 20
Telefontid: Måndag – fredag kl. 10.00–11.00
sid 6
Besök: Ståthållaregatan 48,
AnorexiBulimiCenter
AnorexiBulimiCenter är en specialistenhet för utredning och
behandling av barn, ungdomar och vuxna som drabbas av ätstörningar
typ Anorexia Nervosa samt Bulimia Nervosa. I första hand vänder sig
verksamheten till åldergruppen 10–35 år i södra Kalmar län. Här kan
även anhöriga och familjer få hjälp och stöd.
Du kan själv söka hjälp på AnorexiBulimiCenter. Om du är äldre än
35 år eller om du inte bor i södra Kalmar län behöver du en remiss för
att få komma hit.
AnorexiBulimiCenter
Telefon:0480-844 60
Telefontid: Måndag – fredag kl. 08.00–16.00
Telefon:0480-844 61
Tidbokning:Måndag – fredag kl. 11.00–12.00
Rådgivning telefon: 0480-844 67
Telefontid: Tisdag och torsdag kl. 08.00–08.30
Besök: Kaggensgatan 42, Kalmar
sid 7
Asylpsykiatrisk mottagning
Stöd och hjälp för dig som nyss kommit till Sverige och behöver psykiatrisk
vård. Se Psykiatrisk mottagning Kalmar, söder.
Psykiatrisk mottagning Kalmar, söder
Telefon:0480-44 89 32, 0480-44 89 37
Besök: Vuxenpsykiatri söder, Ståthållaregatan 48, Kalmar
Öppettider: Måndag kl. 08.00–18.30,
tisdag – torsdag kl. 08.00–16.30,
fredag kl. 08.00–14.30.
Barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvårdsmottagning (BUP)
Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) är en medicinsk specialitet. Till oss
kan barn och ungdomar upp till 18 års ålder och deras föräldrar komma.
Barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvårdsmottagning
Telefon:0480-816 94 Nyanmälan/rådgivning
Telefontid: Måndag – fredag kl. 08.00–16.00
sid 8
Besök: Norra vägen 18
Case Management (CM)
En Case Manager eller CM-person är utbildad i landsting eller kommun för att hjälpa dig med allvarlig psykisk ohälsa. Du kanske har ett
större behov av samordning, hjälp och stöd. CM-personen ska tillsammans med dig reda ut det som är svårt och ta hjälp av andra.
Du kan ansöka om en CM själv eller med hjälp av någon annan, via
formulär som du hittar på Landstingets hemsida.
Socialt stöd
Du kan vända dig till socialförvaltningen för att få stöd och hjälp i svåra
situationer. Det kan handla om problem med missbruk eller om frågor
som rör barn och ungdomar.
Du kan få råd och stöd och praktisk hjälp om du känner dig hotad eller
blir slagen av din partner.
Du kanske har frågor och önskar få rådgivning. Eller känner oro för någon.
Socialförvaltningen
Telefon:0480-45 00 00 (kontaktcenter)
Besök: Nygatan 36
Brev:
E-post:[email protected]
Box 834, 391 28 Kalmar kommun
Webbplats:
kalmar.se/socialtjanst
sid 9
Boende
Om du behöver stöd och hjälp i ditt boende kan du få det genom kommunen. Det kan handla om att du får personligt stöd i din nuvarande
bostad. Det kan också handla om att du får en bostad med särskild service. Du måste ansöka hos kommunen för att få sådan hjälp. Kontakta
Mottagningsenheten Barn och Vuxen som prövar om du har rätt till detta.
Boendestöd
Du som bor i egen bostad kan få boendestöd. Det kan vara både personligt
stöd och praktiskt stöd. Målet med stödet är att det ska förbättra din livssituation. Stödet får du av boendestödsteamet. Du ansöker om detta stöd
hos Mottagningsenheten Barn och Vuxen.
Mottagning Barn och Vuxen
Telefon:0480-45 00 00
Besök: Nygatan 36
• Boendestöd norr
• Boendestöd söder
• Boendestöd mellersta
• Boendestöd väst
sid 10
Bostad med särskild service
I kommunen finns gruppbostad och servicebostad för personer med
psykisk funktionsnedsättning. Boendet ska vara en trygg miljö och den
personal som arbetar där svarar för att du ska få de stöd- och hjälpinsatser som du har blivit beviljad. I ett sådant boende kan du få hjälp
av personal dygnet runt. Du ansöker om bostad med särskild service hos
Mottagningsenheten Barn och Vuxen.
Mottagning Barn och Vuxen
Telefon:0480-45 00 00
Besök: Nygatan 36
Bostäder med särskild service
•
Vindbryggan, Ståthållaregatan 35, Kalmar
•
Dressinen, Tunnbindarevägen 8, Ljungbyholm
•
Skogsdal, Harbyvägen 74, Ljungbyholm
•
Servicebostad norr, Två Bröders väg 27 G, Kalmar
•
Servicebostad söder, Ståthållaregatan 44 A, Kalmar
•
Småland, Smålands Lejons väg 19, Kalmar
•
Ebbebo, Ebbetorpsvägen 1, Kalmar
•
Furuvägen, Furuvägen 11, Kalmar
•
Lindsdalsvägen, Lindsdalsvägen 219, Kalmar
•
Väpnaregatan, Väpnaregatan 12, Kalmar
sid 11
Arbete och sysselsättning
Arbetsförmedlingen
Om du har en funktionsnedsättning som begränsar din arbetsförmåga
kan arbetsförmedlingen hjälpa dig att klargöra dina förutsättningar.
Målet är att finna ett arbete som passar dig.
Särskilt Introduktionsstöd (SIUS) är ett individuellt stöd som kan erbjudas.
Om du är sjukskriven och arbetslös, vänd dig till Försäkringskassans
rehabhandläggare som aktiverar ditt ärende hos arbetsförmedlingen.
Arbetsförmedlingen
Telefon:0771-60 00 00
Brev:
E-post:[email protected]
Besök: Borgmästaregatan 5
Arbetsförmedlingen, Box 763, 391 27 Kalmar
Öppettider: måndag – fredag kl. 10.00–16.00
Självservice: måndag – fredag kl. 08.00–16.30
Vad kan kommunen erbjuda?
Målet med olika sysselsättningar är att erbjuda ett varierat utbud som är
anpassat efter olika behov. Därför finns sysselsättning med olika inriktningar
sid 12
Kontaktgrupp
Till kontaktgruppen kan du gå för att fika och äta lunch, träffa andra
personer, knyta kontakter eller för att ha någon att prata med. Du behöver inget beslut från kommunen för att få vara med i kontaktgruppen.
Ring eller besök oss.
Kontaktgrupp Norrsken
Telefon:0480-45 37 87
Besök: Två Bröders väg 31 A, Kalmar
Aktivitetshus
Här kan du fika och äta lunch. Aktivitetshuset ordnar också kurser, utbildningar och föreläsningar i samarbete med studieförbund, psykiatrin,
föreningar och frivilligorganisationer. Dessutom kan du delta i fasta
aktiviteter som till exempel kök, data, friskvård, filmkvällar och musik.
Du behöver inget beslut från kommunen för att delta i aktivitetshusets
verksamheter. Om det är första gången du besöker oss, ring gärna innan
så vi kan möta dig på bästa sätt.
Aktivitetshuset Valen
Telefon:0480-45 38 41
Besök: Södra Malmgatan 6, Kalmar
Webbplats:www.kalmar.se/valen
www.facebook.com/ValenKalmar
sid 13
Arbetsinriktad sysselsättning
Meningsfull sysselsättning i kommunens regi erbjuds när alla möjligheter till arbete eller lönebidragsarbete på den reguljära arbetsmarknaden
är prövade eller då utbildning för närvarande ej är aktuellt.
Det finns verksamheter med varierad inriktning såsom hantverk, café,
lantbruk, vaktmästeri och fastighetsskötsel. Du ansöker om sysselsättning hos Mottagningsenheten Barn och Vuxen.
Mottagning Barn och Vuxen
sid 14
Telefon:0480-45 00 00
Besök: Nygatan 36
Arbetsinriktad sysselsättning
med individuell placering
Den här verksamheten vänder sig till dig som vill ha en sysselsättning
som liknar ett vanligt arbete. Här kan du träna tills du är redo att ta
steget vidare till ett arbete eller utbildning. Du får sysselsättningen på
något privat företag eller i en kommunal verksamhet. Du ansöker om
sysselsättning hos Mottagningsenheten Barn och Vuxen.
Mottagning Barn och Vuxen
Telefon:0480-45 00 00
Besök: Nygatan 36
sid 15
Studier
Folkhögskolor
Om du behöver läsa in ämnen för att du ska kunna läsa vidare på universitet
eller högskola kan du välja att göra det på en folkhögskola.
Våra folkhögskolor har också flera andra typer av kurser med olika inriktningar som exempelvis
• hälsa
• språk
• svenska som andraspråk
• natur och miljö
• häst
• IT
• från Pippi till Potter
• musik
• Baltikum
• konst, bild och form
• afasi
• textil
• förvärvad hjärnskada
• grafik design
• film
Här finns också fritidsledarutbildning och andra yrkesutbildningar.
Du kan också välja en kurs med anpassad studiegång på deltid. Det är
en förberedande kurs med allmänna ämnen där du får känna dig för
vilka studier som passar dig bäst.
All undervisning bygger på deltagarnas erfarenheter och förutsättningar
och stödjer ett frivilligt och aktivt sökande efter kunskap.
Att studera på folkhögskola är något speciellt där du ofta bor på skolan
under studietiden.
sid 16
Gamleby folkhögskola – mötas, lära och växa
Telefon:0493-131 00
Besök: Loftagatan 36, Gamleby
E-post:[email protected]
Webbplats: www.gamlebyfolkhogskola.se
Högalid folkhögskola – intryck, uttryck, avtryck
Telefon: 0480-844 80
Besök: Högalidsvägen 16, Kalmar
E-post:[email protected]
Webbplats: www.hogalid.nu
Oskarshamns folkhögskola
– musik och personlig omtanke
Telefon: 0491-76 81 00
Besök: Axel Munthes stig 1, Oskarshamn
Webbplats: www.oskarshamnsfolkhogskola.se
Vimmerby folkhögskola
– samhälls- och hälsoengagemang
Telefon: 0492-143 00
Besök: Bryggaregatan 8, Vimmerby
E-post:[email protected]
Webbplats: www.vimmerbyfolkhögskola.se
Ölands folkhögskola
– en unik skola i kreativ miljö
Telefon: 0485-56 44 00
Besök: Skogsby 144, Färjestaden
E-post:[email protected]
Webbplats: www.olandsfolkhogskola.se
sid 17
Kunskapsnavet
Vid Kunskapsnavet får du vägledning och information om utbildning
inom hela vuxenutbildningen. Kunskapsnavet har broschyrer och material
om kommunal vuxenutbildning, folkhögskolor, studieförbund, yrkeshögskola samt högskolor och universitet.
Kunskapsnavet
sid 18
Telefon: 0480-45 01 50
Besök: Larmgatan 6, Kalmar
Försörjning
Ekonomiskt bistånd
Om du eller din familj får ekonomiska svårigheter, inte kan försörja er
och inte hittar någon annan lösning kan du vända dig till socialförvaltningen för att ansöka om ekonomiskt bistånd.
Kontakta mottagningsenheten på försörjningsstöd för att få en tid för
besök hos en socialsekreterare.
Socialförvaltningen
Telefon: 0480-45 00 00 (kotaktcenter)
Besök: Nygatan 36
Brev:
E-post:[email protected]
Box 834, 391 28 Kalmar
Webbplats: www.kalmar.se/socialtjanst
sid 19
Budget- och skuldrådgivning
Du kan kontakta budgetrådgivarna när du behöver hjälp med att planera din hushållsekonomi eller har problem med att betala dina skulder.
Du kan även få stöd och hjälp med att ansöka om skuldsanering.
Budget- och skuldrådgivning
Telefon: 0480-45 08 12, 45 08 21
Besök: Nygatan 36
Brev:
E-post:[email protected]
Box 834, 391 28 Kalmar
Webbplats: www.kalmar.se/budgetradgivning
sid 20
Försäkringskassan
Försäkringskassans roll är att se till att du får de ersättningar och bidrag
som du har rätt till. Försäkringen ger stöd till sjuka, personer med
funktionsnedsättningar, föräldrar och pensionärer. För att omfattas av
socialförsäkringen ska du vara bosatt i Sverige eller arbeta här.
Försäkringskassan erbjuder ekonomisk ersättning vid sjukdom. Är man
arbetslös så vänder man sig till försäkringskassan för att sjukanmäla sig.
Har man ett arbete anmäler man sin sjukdom till arbetet, och arbetsgivaren sjukanmäler till försäkringskassan.
Kontakta försäkringskassan som kan utreda vad som är möjligt för dig.
Försäkringskassan
Telefon: Kundcenter 0771-524 524
Telefontid: måndag – fredag kl. 08.00–21.00,
lördag kl. 08.00–15.00,
söndag kl. 15.00–21.00.
E-post:[email protected]
Webbplats: www.forsakringskassan.se
Besök: Kalmar Servicekontor, Malmbrogatan 12
Öppettider: måndag – fredag 10–16
sid 21
Intresseföreningar och andra
organisationer
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH)
RSMH arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges goda förutsättningar att komma tillbaka till ett gott liv.
RSMH – Lokalförening
sid 22
Besök: Trädgårdsgatan 20, Kalmar
Webbplats: www.rsmh.se
Riksförbundet Attention
Attention är en rikstäckande organisation för personer och familjer med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, såsom ADHD, Aspergers
syndrom, Tourettes syndrom, språkstörningar och OCD.
Attention Kalmar län
Webbplats: www.attention-riks.se
www.attention-kalmar.se
Ångestsyndromsällskapet (ÅSS)
ÅSS är en förening för de som har panikångest, social fobi, generaliserat
ångestsyndrom och posttraumatiskt stressyndrom. Vi vill hjälpa dig som
lider av en ångestsjukdom och dina anhöriga så att ni kan må bättre.
Ångestsyndromsällskapet i Kalmar
Telefon:0733-96 50 83
E-post:[email protected]
Webbplats:www.angest.se/kalmar
sid 23
Nationella hjälplinjen
Nationella hjälplinjen erbjuder kris- och stödsamtal via telefon och texttelefon.
Du kan ringa till Nationella hjälplinjen om du själv mår dåligt eller om
du är orolig för någon som står dig nära.
Vi som svarar är vana vid att stödja människor som mår dåligt. Ett telefonsamtal till oss kostar inget.
Du får vara anonym, det vill säga att du behöver inte tala om ditt namn.
Det syns inte på din telefonräkning att du har ringt till oss.
Nationella hjälplinjen
Telefon: 020-22 00 60
Telefontid: alla dagar kl. 13.00–22.00
Webbplats: www.1177.se
sid 24
Jourhavande medmänniska
Varje natt året om kl. 21.00–06.00.
Jourhavande medmänniska
Telefon: 08-702 16 80
Webbplats: www.jourhavande-medmanniska.com
Jourhavande präst
Telefonsjälavård i akuta situationer. Du ringer 112 och blir kopplad.
Varje natt året om kl. 21.00–06.00.
Jourhavande präst
Telefon: 112
Jourhavande kompis
För dig som är under 25 år.
Vardagar kl. 18.00–22.00
Helger kl. 14.00–18.00
Jourhavande kompis
Telefon: 020-222 444
sid 25
Samordnad individuell plan
Du kan få hjälp att samordna dina insatser från olika verksamheter
inom kommun och landsting.
Så här gör du
Be någon du har kontakt med inom kommunen eller landstinget att
kalla till ett gemensamt möte. Ni bestämmer tillsammans vilka som
ska vara med på mötet. Vid det första mötet kommer ni tillsammans
att utse vem som ska vara din samordnare framöver. Vid mötet görs en
samordnad individuell plan.
sid 26
Personligt ombud
Personligt ombud är ett stöd för dig i åldern 18-65 år. Om du inte på
egen hand kan söka vård, stöd eller service kan du få hjälp med dessa
kontakter av ett personligt ombud.
Ombudet arbetar på ditt uppdrag, samordnar insatser, hjälper till i kontakter med myndigheter. Ombudet ser till att du får de insatser som du
behöver.
Du bestämmer själv om du vill ha stöd av ett personligt ombud.
Stödet är gratis.
Verksamheten fungerar fristående från de olika myndigheterna.
De personliga ombuden har tystnadsplikt
Personligt ombud
Hanne Fager
Telefon: 0480-45 38 22
E-post:[email protected]
Lena Nashed
Telefon: 0480-45 38 23
E-post:[email protected]
sid 27
Anhörigstöd
När du som anhörig behöver stöd kan du vända dig till anhörigombudet.
Du kan få stöd i alla slags frågor, information om olika stödformer, t.ex.
samtalsgrupper och intresseorganisationer
Du kan också boka ett enskilt samtal där du som anhörig får tillfälle att
i lugn och ro tala om din livssituation.
Anhörigombud
Raija Äijö Heiding
Anhörigombud
sid 28
Telefon: 0480- 45 22 58
E-post: [email protected]
God man/Förvaltare
God man eller förvaltare kan utses för en person som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning behöver hjälp med, eller inte alls klarar,
att sköta sin ekonomi, bevaka sin rätt eller sörja för sin person. Kontakta
någon av handläggarna för mer information.
Överförmyndarnämnden
Telefon:Expedition: 0480-45 09 27
Handläggare: 0480-45 09 51, 0480-45 08 20,
0480-45 09 47, 0480-45 09 92
Besök: Smålandsgatan 26 C, Kalmar
Webbplats: www.kalmar.se/overformyndare
sid 29
Tillsynsmyndighet
Inspektionen för vård och omsorg är tillsynsmyndighet för hälso- och
sjukvården, hälso- och sjukvårdspersonal, socialtjänst och verksamhet
enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). De
har hand om anmälningar och frågor som rör hälso- och sjukvården och
socialtjänst i Kalmar län.
Huvuduppgiften är att granska att att befolkningen får vård och omsorg
som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar, förordningar och andra föreskrifter.
Inspektionen för vård och omsorg, Avdelning sydöst
Telefon:vx: 010-788 50 00
Brev:
Box 2163, 550 02 Jönköping
Webbplats: www.ivo.se
sid 30
Om du inte är nöjd med vården
Patientnämnden
När du har synpunkter eller klagomål på vården i landsting eller kommun kan
du börja med att tala med personalen. Många gånger finns det förklaringar till
det inträffade.
Du kan också vända dig till Patientnämnden. Den är en fristående och opartisk
instans med uppgift att stödja och hjälpa enskilda patienter.
När du ringer till Patientnämnden får du tala med en handläggare som lyssnar
på dina synpunkter och kan ge dig råd om hur du kan gå vidare med ditt ärende.
Patientnämnden gör inga medicinska bedömningar och har inga disciplinära
befogenheter utan är rådgivande.
Patientnämnden
Telefon:0480-841 65
Brev:
Webbplats:www.ltkalmar.se/patientnamnden
Box 601, 391 26 Kalmar
Tyck till – klagomål och synpunkter på kommunen
•
•
•
Har du blivit dåligt bemött?
Tycker du att vi har gjort fel?
Har du förslag på hur vi kan bli bättre?
Vi vill gärna att du skriver ner dina synpunkter, klagomål och förbättringsförslag.
Lämna dina synpunkter på www.kalmar.se . Sök på Tyck till. Det finns också blanketter i kommunens boenden och sysselsättning/arbetsplatser.
sid 31
Foto: Jan Magnusson
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards