Länk till lista över leverantörer av boendestöd

advertisement
leveran
nd
t il l
tör
G o d kä
Information från Västerås stad
Leverantörer av boendestöd
Godkända av Västerås stad.
Du kan få boendestöd för att kunna hantera problem i vardagen.
Boendestöd är främst för personer med psykisk funktionsned­
sättning, utvecklingsstörning eller missbruksproblem.
Du ansöker om boendestöd hos en biståndshandläggare,
nås via Kontaktcenter telefon 021-39 27 25.
Leverantör
Områden
Aros stödgrupp
021-475 58 00, 070-434 90 77
www.arosstodgrupp.se • Aktiebolag
Skultuna samt hela Västerås utom Rönnby, Skälby, Eriksborg,
Dingtuna, Hökåsen och Tillberga
Attendo
020-21 13 00 • www.attendo.se • Aktiebolag
Hela Västerås
Emausgatans boendestöd
021-84 05 35, 070-601 01 49
www.emausgatan.se • Ekonomisk förening
Vega/Skallberget
Framtidens omsorg
021-13 30 00 • www.framtidensomsorg.se
Aktiebolag
Hela Västerås stad (med undantag för Orresta, Lybeck,
Nybynäs och Kärsta Bredal).
Humana
020-011 02 11 • www.humana.se • Aktiebolag
Hela Västerås med landsbygd, utom Kärsta, Orresta, Lybeck och Nybynäs
Omsorgscompagniet
021-444 01 20 • www.oc.se • Aktiebolag
Hela Västerås
Personstöd Mälardalen
021-475 72 00 • www.personstod.se • Aktiebolag
Hela Västerås utom i ytterområdena, dock i Hökåsen
Skultuna kommundelstjänst
021-39 39 11 • Kommunal leverantör
Skultuna kommundel inklusive Haraker och Romfartuna
Tillberga grannskapsservice
021-603 19 • www.tillberga.com
Ekonomisk förening
Tillberga, Sevalla, Tortuna, ­Hökåsen och Hubbo
Viskos
021-475 15 60, 070-624 38 84
www.viskosab.se • Aktiebolag
Hela Västerås utom ytterområdena
Västerås stad Vård och Omsorg
021-39 84 00 • www.hemtjansten.net
Kommunal leverantör
Hela Västerås, utom i Skultuna kommundel
Produktion: Servicepartner 838568 2016-11
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards