Socialpsykiatri

advertisement
Socialpsykiatri
inom Vård och Omsorg
Socialpsykiatri
Socialpsykiatri vänder sig till dig som har ett långvarigt
psykiskt funktionshinder och behöver stöd och hjälp i
ditt dagliga liv. Vår huvuduppgift är att stödja och hjälpa
dig att klara vardagen såväl hemma som ute i samhället.
Du kan få hjälp med praktiska sysslor så att din vardag
fungerar. Du kan även få stöd att komma ut i samhället
och delta i sociala aktiviteter.
Balders hus
Balders Hus är en träffpunktsverksamhet som vänder sig
till personer som önskar social samvaro och gemenskap.
På Balders Hus finns det också möjlighet att få stöd/
handledning av personalen.
Här kan du deltaga i intressegrupper med olika teman.
Det finns också möjlighet att köpa fika och lunch.
Sysselsättning
Du kan även ansöka om bistånd i form av sysselsättning
hos psykiatrihandläggaren.
Insatsen grundar sig på en individuell bedömning utifrån dina intressen/önskemål och kan ske både i grupp
eller individuellt.
Boendestöd
Personer med långvarigt psykiskt funktionshinder som
är mellan 18 och 65 år kan ansöka om bistånd i form av
boendestöd hos Vård och Omsorgs psykiatrihandläggare. Stödet du får utgår ifrån en individuell
behovsbedömning. Boendestödet kan du få i form av
personlig omvårdnad, stöd till praktiska vardagssysslor
eller för att underlätta sociala kontakter.
Du förväntas själv vara delaktig för att du efterhand ska
bli mer självständig. Boendestödet är kostnadsfritt.
Särskilt boende
Om du har ett mycket stort behov av stöd och känner
dig otrygg i eget boende kan du ansöka om bistånd i
form av särskilt boende hos psykiatrihandläggaren.
I särskilt boende finns personal knuten hela eller delar av
dygnet. Hyreskostnader för boendet står du själv för.
Hur du kan nå oss:
Verksamhetschef, Enhetschef:
Besöksadress Stadshuset, Gröna Torg 2, Eslöv
Växel: 0413-620 00
Psykiatrihandläggare:
Telefon: 0413-620 71
Balders hus
Besöksadress Gasverksgatan 23, Eslöv
Telefon: 0413-620 37
Boendestöd:
Vålarödsvägen telefon: 0413-628 92
Mossavägen telefon: 0413-624 84
Vård och Omsorg • Postadress: 241 80 Eslöv
Besöksadress: Gröna Torg 2 • Telefon 0413-620 00
Telefax 0413-624 54 • epost: [email protected]
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards