matrisvarldsreligionerna

advertisement
Översikt över världsreligionerna (Jörgen Ström 160908)
Judendomen
Gudstjänstlokal
Synagoga
Helig skrift
Grundare
Kristendomen
Kyrka
Islam
Hinduismen
Buddhismen
Moské
Tempel
Tanach eller Tanak
Bibeln
(samma text som gamla
testamentet i bibeln).
Koranen
Det finns många heliga Tripitaka (vilket
skrifter. Vedaskrifterna betyder de tre
och Bhagavadgita t ex. korgarna)
Mose
Muhammed
Har ingen speciell
grundare.
Jesus
Tempel
(Stupa finns också)
Buddha (Siddharta
Gautama)
Symbol
Davidsstjärnan
Korset
Halvmånen o stjärnan
Om, Oum eller Aum
Hjulet med 8 ekrar
Gud eller gudar
En gud - Jahve (samma En gud – Gud (samma
gud som i
gud som i Judendomen
Kristendomen och
och Islam)
Islam)
En gud - Allah (samma Många gudar. Bl. a.
Ingen gud.
gud som i
Brahma, Vishnu, Shiva
Kristendomen och
och Ganesha.
Judendomen)
Livet efter döden
Man har bara ett liv.
Efter döden kommer
man dömas av Gud
utifrån man levt sitt liv.
Man har bara ett liv.
Efter döden hamnar
man i paradiset eller
helvetet beroende på
hur man levt sitt liv.
Man har bara ett liv.
Efter döden hamnar
man i paradiset eller
helvetet beroende på
hur man levt sitt liv.
Man återföds i en ny
kropp. Beroende på hur
man levt (vilken karma
man samlat) så blir
nästa liv bättre eller
sämre. Målet är att
slippa återfödas.
Man återföds i en ny
kropp. Beroende på hur
man levt (vilken karma
man samlat) så blir
nästa liv bättre eller
sämre. Målet är att nå
Nirvana och slippa
återfödas.
Viktig/helig veckodag Sabbaten (fredag kväll
till lördag kväll
Söndagen
Fredagen (fredagsbönen är viktigast).
Ingen speciell
veckodag.
Ingen speciell
veckodag.
Religiös ledare för
församlingen
Präst
Imam
Brahmin (=präst).
Guru (= andlig lärare).
Munk eller nunna
Rabbin
Download