Pressmeddelande

advertisement
Stockholm 2010-05-06
Pressmeddelande från LIF – de forskande läkemedelsföretagen
Släng gamla FASS-böcker!
Gammal information om läkemedel är farlig för patienterna. Det pågår ständigt uppdateringar
om hur ett läkemedel bör användas, vilka doseringar som är lämpliga, vilka biverkningar som
upptäcks, vilka rekommendationerna är vid graviditet och amning – och i vilka fall man
absolut inte skall använda ett visst läkemedel.
Denna viktiga information är färskvara.
Den är i själva verket så mycket färskvara att LIF, som ger ut Fass-boken och ansvarar för
webbsidan Fass.se, sedan något år inte längre rekommenderar att läkare överhuvudtaget skall
använda Fass-boken när de skriver ut recept. Boken är gammal redan när den kommer ut – det
har skett viktiga ändringar sedan boken lämnades till tryck. Fass-boken finns kvar som
generell lärobok enbart, bland annat för studenter. Vid förskrivning av läkemedel skall Fass.se
användas, eller någon av alla de andra elektroniska former genom vilka Fass.se är tillgänglig.
Den elektroniska versionen uppdateras ständigt. Där finns alla de senaste rönen, de senaste
rekommendationerna. Informationen på Fass.se är kostnadsfri.
LIF har ingen exakt kunskap om i vilken grad gamla Fass-böcker fortfarande finns kvar ute i
vården och eventuellt används i förskrivningsögonblicket. Men vi är medvetna om att det
finns en sådan risk.
Därför genomför LIF just nu en annonskampanj i Läkartidningen och i Dagens Medicin
där vi påpekar att patientsäkerheten riskeras av gamla Fass-böcker. LIF har skrivit
brev till Socialstyrelsen för att uppmärksamma deras tillsynsenhet på problemet.
Kopior har gått till Läkemedelsverket, Sveriges Kommuner och Landsting,
Socialdepartementet samt Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.
Sedan 2008, när den sista fritt distribuerade versionen av Fass-boken skickades ut till landets
läkare, har mer än 1700 ändringar gjorts vad gäller varningar och försiktighet, 850 ändringar
har gjorts vad gäller dosering, 380 ändringar har gjorts vad gäller graviditet och amning.
Listan kan göras längre.
En Fass 2008 har ingen plats i vården längre, och även den nyaste versionen av Fass-boken
skall användas bara som generell lärobok, inte som hjälpmedel vid receptskrivning.
Kontakt:
Kristina von Sydow, Chef FASS
Tel 08-462 3700
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards