Åhörarkopior till fass: Inspelad föreläsning
FASS
Grundläggande farmakologi
Armanos Beniamin
FASS
• Förkortning för Farmaceutiska Specialiteter i
Sverige
• Sammanställning av läkemedelsfakta från
läkemedelsindustrin
• Beskrivningarna av enskilda läkemedel är
baserade på den information som godkänts av
Läkemedelsverket
FASS ‐ Syftet
• Säkerhet
• Råd och information
– Förskrivare
– konsument
• Blanketter för rapportering av biverkningar
• Översikt av lagar och regleringar 
uppdateras löpande.
1
Åhörarkopior till fass: Inspelad föreläsning
Teckenförklaring
2
Åhörarkopior till fass: Inspelad föreläsning
ATC – Anatomical Therapeutical
Chemical classification
• ATC står för anatomiska, terapeutiska och
kemiska egenskaper.
• 14 huvudgrupper
– Varje grupp har fyra undergrupper
•
•
•
•
Terapeutisk
Farmakologisk
Kemisk
Kemisk substans
A10BB07
ATC‐kodens 14 huvudgrupper
ATC‐systemet har sedan fyra
undergrupper: t ex glipizid
A10BB07
A Matsmältningsorgan och ämnesomsättning
(första nivån, anatomisk huvudgrupp)
A10 Diabetesmedel
(andra nivån, terapeutisk huvudgrupp)
A10B Perorala diabetesmedel
(tredje nivån, kemisk/terapeutisk/farmakologisk undergrupp)
A10B B Sulfonureider
(fjärde nivån, kemisk/terapeutisk/farmakologisk undergrupp)
A10B B07 Glipizid
(femte nivån, den kemiska substansen)
3
Åhörarkopior till fass: Inspelad föreläsning
Låt oss leta i fass efter Glipizid
Antal sökträffar: anger hittade LM med
sökt substans
Ett LM med glipizid: Mindiab
4
Åhörarkopior till fass: Inspelad föreläsning
Mindiab med olika doser och
administreringssätt
Varför ATC‐kod
• LAMICTAL – LAMISIL
5
Åhörarkopior till fass: Inspelad föreläsning
Läkemedelsförråd
6