110128 seminarieuppgift

advertisement
Seminarieuppgifter till fördjupad och tillämpad cellbiologi,
biovetenskapligt program inriktning läkemedel
För att kunna besvara nedanstående uppgifter om cancerläkemedel och antivirala
läkemedel behöver du ha kunskaper om:
• DNA och RNAs struktur och uppbyggnad
• De viktigaste stegen i biosyntesen av pyrimidiner, puriner och nukleotider
Gå gärna tillbaka till din biokemibok och repetera.
FASS innehåller läkemedelsbeskrivningar över nästan alla registrerade läkemedel i
Sverige. FASS finns både som bok och på nätet (FASS.se) och ges ut av
läkemedelsindustriföreningen. Här kan du finna beskrivningar av de läkemedel som tas
upp under seminariet.
Cytostatika är läkemedel mot cancer. Dessa läkemedel slår huvudsakligen mot celler som
delar sig. Vad är cancer? (Försök definiera det kort med någon mening)
Flera cytostatika interagerar med nukleotidmetabolismen. Exempel på cytostatika som
påverkar nukleotidmetabolismen är hydroxyurea, 5-fluorouracil och metotrexat.
Beskriv hur dessa tre läkemedel påverkar nukleotidmetabolismen samt hur detta kan
hjälpa vid behandling av cancer (rita gärna). På FASS.se under substanssökning kan du
hitta alla läkemedels strukturformler.
De tre vanligaste biverkningar av cytostatika är håravfall, påverkan på blodbilden så som
färre mogna blodkroppar och symptom från mag- tarmkanalen så som illamående och
kräkningar. Varför tror du att det är just dessa organsystem som drabbas. Kan du se en
koppling till verkningsmekanismen? Försök förklara uppkomsten av de vanligaste
biverkningarna. I FASS kan du slå upp dessa läkemedel och läsa vilka de vanligaste
biverkningarna är för respektive läkemedel.
Två av dessa läkemedel brukar klassas som antimetaboliter. Förklara vad som avses med
en antimetabolit. Vilka två av de ovan nämnda läkemedlen är antimetaboliter?
Läkemedel som används mot virusinfektioner påverkar också ofta
nukleinsyrametabolismen.
Acyklovir är ett läkemedel som används mot herpes simplex. En virusinfektion som
orsakar bla våra vanligaste munsår. Tag reda på lite fakta om viruset och hur det
infekterar.
Hur fungerar acyklovir mot herpes virus? Beskriv verkningsmekanismen.
Acyklovir är ett läkemedel med förhållandevis få biverkningar. Vad kan orsaken till detta
vara?
Download