Peroral antibiotika med mat och läkemedel

advertisement
Rubrik:
Peroral antibiotika med mat och läkemedel
Substans
ObeAntaroen- cida
de av
måltid
Exempel på preparatnamn inom parentes,
även andra kan förekomma.
Amoxicillin (Amimox)
Amoxicillin + klavulansyra (Spektramox)
Azitromycin (Azitromax)
Cefadroxil
Ciprofloxacin
Doxycyklin (Doxyferm)
Erytromycin (Ery-Max)
Fenoximetylpenicillin
(Kåvepenin)
Flukloxacillin (Heracillin)
Fusidinsyra (Fucidin)
Klaritromycin (Klacid)
Klindamycin (Dalacin)
Levofloxacin (Tavanic)
Linezolid (Zyvoxid)
Lymecyklin (Tetralysal)
Metenamin (Hiprex)
Metronidazol (Flagyl)
Moxifloxacin (Avelox)
Nitrofurantoin (Furadantin)
Norfloxacin
Pivmecillinam (Selexid)
Rifampicin (Rimactan)
Roxitromycin (Surlid)
Telitromycin (Ketek)
Tetracyklin (Tetracyklin)
Tinidazol (Fasigyn)
Trimetoprim (Idotrim)
Trimetoprim + sulfametoxazol
(Bactrim, Eusaprim forte)
Vancomycin (Vancocin)
Fe,
Ca,
Mg
Sväljes
hela*
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
barn
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Symboler
Med måltid
1 h före eller
2 h efter måltid
(se FASS)
X
vuxna
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Alkohol ska
undvikas
Risk för fotosensibilisering
Antacida = Antacida
bör undvikas.
Fe, Ca, Mg =
Järn, kalcium,
magnesium bör
undvikas under
behandlingstiden.
Mejeriprodukter
undviks i anslutning
till antibiotikaintag.
Se FASS för exakt tid.
X
* Se FASS för specifik
information.
X
Antibiotika ska i möjligaste mån aldrig
delas eller krossas.
X
X
Originalidé: Strama Uppsala län
Källor: FASS.se samt SFINX interaktionstjänst, janusinfo.se
Läkemedelskommittén Västernorrland
januari 2017
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards