Peroral antibiotika med mat och läkemedel

advertisement
Rubrik:
Peroral antibiotika med mat och läkemedel
Substans
ObeAntaroen- cida
de av
måltid
Exempel på preparatnamn inom parentes,
även andra kan förekomma.
Amoxicillin (Amimox)
Amoxicillin + klavulansyra (Spektramox)
Azitromycin (Azitromax)
Cefadroxil
Ciprofloxacin
Doxycyklin (Doxyferm)
Erytromycin (Ery-Max)
Fenoximetylpenicillin
(Kåvepenin)
Flukloxacillin (Heracillin)
Fusidinsyra (Fucidin)
Klaritromycin (Klacid)
Klindamycin (Dalacin)
Levofloxacin (Tavanic)
Linezolid (Zyvoxid)
Lymecyklin (Tetralysal)
Metenamin (Hiprex)
Metronidazol (Flagyl)
Moxifloxacin (Avelox)
Nitrofurantoin (Furadantin)
Norfloxacin
Pivmecillinam (Selexid)
Rifampicin (Rimactan)
Roxitromycin (Surlid)
Telitromycin (Ketek)
Tetracyklin (Tetracyklin)
Tinidazol (Fasigyn)
Trimetoprim (Idotrim)
Trimetoprim + sulfametoxazol
(Bactrim, Eusaprim forte)
Vancomycin (Vancocin)
Fe,
Ca,
Mg
Sväljes
hela*
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
barn
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Symboler
Med måltid
1 h före eller
2 h efter måltid
(se FASS)
X
vuxna
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Alkohol ska
undvikas
Risk för fotosensibilisering
Antacida = Antacida
bör undvikas.
Fe, Ca, Mg =
Järn, kalcium,
magnesium bör
undvikas under
behandlingstiden.
Mejeriprodukter
undviks i anslutning
till antibiotikaintag.
Se FASS för exakt tid.
X
* Se FASS för specifik
information.
X
Antibiotika ska i möjligaste mån aldrig
delas eller krossas.
X
X
Originalidé: Strama Uppsala län
Källor: FASS.se samt SFINX interaktionstjänst, janusinfo.se
Läkemedelskommittén Västernorrland
januari 2017
Download