MATPOLICY FÖR FÖRSKOLOR 2015
En dag på förskolan
Maten spelar en central roll i Öckerö församlings förskolar. Inställningen och
förhållningssättet till mat grundläggs i barndomen.
När barn och vuxna äter tillsammans i en trevlig och lugn miljö skapas det möjligheter att
prata om och visa på en positiv attityd till mat och måltider.
På förskolan serveras tre måltider om dagen, frukost, lunch och mellanmål. Det läggs stor vikt
vid en väl sammansatt måltid, detta gäller även om något barn har födoämnesallergi.
Förskolan förhåller sig till rekommendationer från livsmedelsverket, Bra mat i förskolan
Om ett barn har någon form av födoämnesallergi skall det styrkas med ett intyg från en läkare.
Föräldrarna/vårdnadshavarna skall även fylla i ett dokument som beskriver allergin och om
ev. medicin behövs. Detta skall lämnas till förskolans kokerska.
Församlingens mål med förskola











Verksamheten skall ha ett förhållningssätt som är präglat av kärlek och respekt
En positiv människosyn
Skapa trygghet
Samspel
Skapa en god, pedagogisk miljö
Lustfyllt lärande
Ge utmaningar
Bekräfta barnen
Skapa möten
Öppen dialog
Att barnen får höra bibelberättelser utifrån deras villkor och behov
(slutdokument lärande och undervisning, församlingsinstruktionen)
Dessa mål, tillsammans med övriga styrdokument för förskolan skapar grunden för vårt
förhållningssätt i förskolan.
Maten på förskolan skall vara variationsrik och skapa nyfikenhet. Vi strävar efter att ta vårt
ansvar och använda ekologiska livsmedel så långt det är möjligt och tänka utifrån en hållbar
miljö.
Ekologiska livsmedel:
Närproducerat/Svenskt
Mjölk
Ost
Fil
Yoghurt
Smör
Frukt
Grönsaker
Bregott
Efter säsong
Efter säsong
Kött
Charkuterivaror
Förskolan är restriktiva med att servera socker. Det serveras ingen sylt/mos
En lunch som serveras innehåller






Något av potatis, pasta, ris eller gryn
Ekologiska grönsaker
Bröd
Ekologiska mejerivaror
Nyckelhålsmärkt Svenskt kött- och charkuterivaror
En gång i veckan skall det serveras fisk
vatten
- Det förekommer INTE någon sorts nötter, inklusive mandel,
jordnötter eller sesamfrö på förskolan
(märkningsföreskriften 2004:27, bilaga 1)
Innan måltiden




Det är viktigt med god handhygien
Det skall vara en hygieniskt säker mat
Det skall vara så kort tid som möjligt mellan tillagning och servering, detta för att
bevara näringsämnen och smak
Lägg inte upp all mat, gå istället och fyll på om det behövs
Under en måltid









En del av förskolan uppdrag
Barnen skall vara delaktiga och ha inflytande över sin måltid
Pedagogen skall vara närvarande, lyhörd och vara en positiv förebild
Barnen skall uppmuntras att smaka på det som serveras, men inte tvingas
Det skall vara en lugn och trevlig stund som ger utrymme för det goda samtalet.
Barnen skall få tillräckligt med tid för att äta
Det skall finnas tillräckligt med mat
Det skall vara en trivsam och lugn miljö
Måltiderna skall serveras på fasta och regelbundna tider
Efter måltiden


Mat som varit ute på avdelningen skall inte sparas, på grund av smittorisk
Mat som blivit över, var noga med att följa satta rutiner
– Mat som är bra för barnen är även bra för vuxna
– Om de vuxna äter med barnen och visar uppskattning för maten, läggs grunden
för bra matvanor hos alla