Stadens råd runt pedagogiska måltider

advertisement
Bromstensskolan
U t b i l d n i n g s f ö r va l t n i n g e n
Pedagogisk lunch enligt stadens direktiv
Utdrag ur stadens riktlinjer:
Skolmåltiderna ska lyftas fram som en del av den pedagogiska verksamheten. Måltiderna ska vara en
del av den pedagogiska verksamheten där skolorna aktivt arbetar med delar som kopplar ihop
måltiden med den övriga inlärningen. Om skolan tillämpar pedagogiska måltider är det upp till varje
skola att fastslå riktlinjer för dessa. Tydliga riktlinjer minskar risken för konflikter mellan olika
personalgrupper i matsalen.
Tips för bra pedagogiska måltider:
Matvanor grundläggs i en tidig ålder och vid de pedagogiska måltiderna är det viktigt att de
vuxna agerar bra förebilder, detta kan de göra genom att:




äta all mat som serveras
smaka på nya rätter med en positiv inställning
visa vad en balanserad måltid är enligt tallriksmodellen
inte utrycka sig negativt om maten inför eleverna
Det är även bra om de vuxna:





sitter vid samma bord som eleverna, gärna en vuxen vid varje bord
har uppsikt över ordning och uppträdande vid bordet och i matsalen
försöker få eleverna att provsmaka all mat
uppmuntrar eleverna att prova olika sorter på salladsbordet
hjälper barn i behov av hjälp
Förslagsvis kan skolan fastslå hur många elever per vuxen som ska finnas i matsalen. Antalet
kan variera beroende på elevernas ålder. Med vuxna i matsalen dämpas också ljudnivån och det
ger barnen en bättre matro. Tanken med pedagogiska måltider är att de ingår i pedagogernas
arbetstid och måltiden blir ett tillfälle för både samvaro och lärande. Det är viktigt att barnen ser
måltiden som en positiv upplevelse och får en naturlig inställning till mat. Bra samtalsämnen
kring matbordet kan vara varifrån maten kommer, vad maten innehåller, matkultur i andra
länder, varför vi behöver olika sorters livsmedel och vad som händer med dem i kroppen osv.
Tips!
Ett alternativ är att schemalägga lunchen som en lektion. Eleverna går då tillsammans med
pedagogen till matsalen och äter och sedan går man samlat tillbaka till klassrummet. Rast läggs
inte i anslutning till lunchen. På så sätt blir lunchen mindre stressig eftersom ingen behöver
skynda sig att äta för att hinna ut och leka.
Bromstensskolan  Carl Barks väg 10  163 43 Spånga  08-508 037 00  www.bromstensskolan.stockholm.se
Download