Klicka här för att se våra mål

Grön Flagg 2015
Transporter
Livsstil o
hälsa
hhälshälsa
hälsaHälsap
Vi vill utveckla elevernas förståelse för hur transporter av livsmedel
påverkar miljön och hälsan. Den arbetsgång vi planerar är att studera
bananer, var de växer och olika färg på skalet. Hur den transporteras
till oss och påverkan på miljön. Vi kommer också att titta på,
arbetsförhållanden och utsläppens påverkan på naturen.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Kost
Vi vill utveckla elevernas inflytande av maten som serveras i matsalen.
Arbetsgången vi planerar är att genom elevdemokrati genomföra önskemat i
matsalen en gång per termin, demokrati, individ - klass - elevråd köket. Vi planerar även att titta på tallriksmodellen, att äta mer frukt
och grönsaker samt att tänka på att inte slänga mat. Eleverna kommer att
föra egna diagram under en vecka på frukt och grönsaker som de äter i
matsalen. Vi kommer också att diskutera sambandet mellanmål - träning.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Motion
Vi vill utveckla elevernas insikt om vikten av att röra på sig och att
få frisk luft. Den arbetsgång vi planerar är att skolan anordnar 2
friluftsdagar per termin samt deltar i skoljoggen. Mellanstadiet
genomför Fyrklöverklassikern där aktiviteterna är nivågrupperade så att
alla elever kan delta utifrån sina förutsättningar. Mellanstadiets
elever har promenad som skolans val. Vår nya skolgård inbjuder till
mycket lek och rörelse på rasterna.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………