ATC-koder för klassificering av läkemedel

advertisement
ATC-koder för klassificering av läkemedel
Det system som numera används i Sverige för klassificering av läkemedel är det s k ATC-systemet. Detta
står för "Anatomical Therapeutic Chemical Classification" och är ett system som ursprungligen utvecklats
vid Norsk Medisinaldepot.
Ett ökande intresse för läkemedelskonsumtionsfrågor och behov av en vidare utveckling av
klassificeringssystemet föranledde WHO att 1996 knyta centret direkt till högkvarteret i Genève. En
tidigare europeisk arbetsgrupp till centrets hjälp ersattes då av en världsvid expertgrupp. Denna består
av 13 personer, som representerar WHOs sex globala regioner. Inom gruppen finns experter inom olika
områden såsom klinisk farmakologi, invärtes medicin och läkemedelsepidemiologi samt
läkemedelsregulatorisk kompetens.
Systemets struktur
ATC-systemet består av 14 huvudgrupper, där läkemedlet placeras utifrån dess huvudindikation. Varje
sådan motsvaras av en bokstav, som vanligen är den första i det engelska ordet för gruppen. ATCsystemets huvudgrupper är:
A Matsmältningsorgan och ämnesomsättning
B Blod och blodbildande organ
C Hjärta och kretslopp
D Hud
G Urin- och könsorgan samt könshormoner
H Hormoner exklusive könshormoner
J Infektionssjukdomar
L Tumörer och rubbningar i immunsystemet
M Rörelseapparaten
N Nervsystemet
P Antiparasitära, insektsdödande och repellerande medel
R Andningsorganen
S Ögon och öron
V Varia
Utöver dessa huvudgrupper klassificeras läkemedlen på fyra olika nivåer: Andra och tredje nivån är
vanligen en terapeutisk/farmakologisk subgrupp, fjärde nivån terapeutisk/farmakologisk/kemisk och
femte nivån den kemiska substansen. Som exempel kan nämnas glipizid:
A Matsmältningsorgan och ämnesomsättning
(första nivån, anatomisk huvudgrupp)
A10 Diabetesmedel
(andra nivån, terapeutisk huvudgrupp)
A10B Perorala diabetesmedel
(tredje nivån, kemisk/terapeutisk/farmakologisk undergrupp)
A10B B Sulfonureider
(fjärde nivån, kemisk/terapeutisk/farmakologisk undergrupp)
A10B B07 Glipizid
(femte nivån, den kemiska substansen)
Samtliga medel som innehåller glipizid som verksam beståndsdel klassificeras med denna kod, dvs
Apamid, Glibenese, Mindiab och Ozidia. Olika läkemedelsformer får samma kod. Så klassificeras t ex
samtliga medel som innehåller östriol G03C A04. Det finns såväl tabletter som vaginalkräm och
vagitorier klassificerade. I de fall olika medel innehåller samma substans, men har klart skilda
indikationer och används i väsentligen olika doser hamnar preparaten i olika grupper. Östradiol för
användning vid postmenopausala besvär klassificeras i G03C A03, medan medel som används för
cancerbehandling klassificeras i L02A A02.
Källa: Läkemedelsverket 2012-10-02:
www.lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-1999/ATC-systemet---ett-internationelltsystem-for-klassificering-av-lakemedel/
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards