”Våra festivaler är födda ur kärleken till den klassiska musiken. Med en ambition att sprida den bästa
musiken, den vi tycker om, även till mindre platser. Vi vill skapa möten mellan människor och den klassiska
musiken.
Möten mellan artister som framför och människor som lyssnar. Möten mellan artister från världens alla
hörn.
Och i direkta möten med världsartister berika och utveckla artister från hela världen.
Vi tror att musiken har en kraft som kan betvinga gränser och förena människor från olika kulturer.
Vi tror att musiken har förmågan att skymma olikheter och förena oss i lyssnandet.
Vi tror att vi blir till i musiken.
Om någon tycker att vi är besatta så tar vi det med jämnmod. För i så fall är det något vi delar med alla de
världsartister som kommer till våra festivaler.
Liksom alla de tusentals besökare som finner vägen till personliga upplevelser genom Aurorafestivalerna.”
Per Nyström/Artistic Director
Ola Larsson/General Manager
- du blir i musiken -
(Aurora Festival Strings och Old Ox Chamber Orchestra 2015 bägge embryon till den nya Aurora Chamber Orchestra)
Aurora Chamber Orchestra
(med säte i Skaraborg)
Konsertprogram för Pilotprojekt/Förstudie - Aurora Chamber Orchestra
P. Tjajkovskij – Stråkserenad
Aurora Chamber Orchestra under ledning av Gordan Nikolic
Gordan Nikolic – Konsertmästare i London Symphony Orchestra.
En av Europas mest respekterade orkesterledare som har deltagit vid Aurora tidigare.
Uruppförande - Paula af Malmborg Ward
(beställningsverk för stråkorkester)
Aurora Chamber Orchestra under ledning av Gordan Nikolic
Paula af Malmborg Ward – kompositör.
En av Sveriges mest kända kompositörer idag med bas i Göteborg
J. Haydn – Cellokonsert i C-dur
Solist – Misha Maisky cello
Aurora Chamber Orchestra under ledning av Gordan Nikolic
Misha Maisky – Världsledande cellist.
En av världens mest kända cellister och klassiska musiker som har deltagit vid Aurora tidigare.
Vad
En handplockad internationell kammarorkester av 15 professionella solister från hela världen. Aurora Chamber
Orchestra (ACO) skall ha som mål att genom moderna konceptprogram, inbjudna värdssolister samt genom helt nya
delprojektet Stråkar utan gränser (se beskrivning nedan) lyckas med en av de allra största utmaningarna: att hitta ny
och större publik.
ACO ska turnera regionalt och nationellt, samt etablera sig internationellt vid de större festivalerna och
institutionerna.
ACO’s säte ska vara i Skara/Skaraborg i Västra Götaland och användas som bas för regional, nationell och
internationell verksamhet.
Stråkar utan gränser
Ide: Med starten av Aurora Chamber Orchestra kan vi samtidigt starta upp ett nytt del-projekt inom Aurora vi har
valt att kalla Stråkar utan gränser
Koncepterbjudande till kommunerna
”Manual/utförande: Känner ni att det behöver hända något i närregionen? Något som stärker nätverket mellan t ex
musikpedagoger, amatörmusiklivet och musik/kulturskolan? Något som vässar spetskompetensen? Något som höjer
engagemang och ökar besökare till musik och kulturevenemang på er ort?
Utryckning – recept – återbesök - högkostnadsbesök: ACO besöker er ort under 2 dagar, en i förväg noga utvald och
förberedd ort per/turné. Det exakta innehållet skräddarsys utifrån vad som finns hos er på orten: ortens profil,
föreningsliv, ev. kammarmusikförening, inriktning musik/kulturskola, musikprofil gymnasium etc. Ortens
musikpedagoger erbjuds lektioner, s.k. snabb fortbildning på sitt resp. stråkinstrument. Besöket innehåller
seminarier, föreläsningar, instrumentprovningar, levande dialoger mellan artister och allmänhet där ”en scenkant”
aldrig stå emellan. Besöket avslutas med reguljär konsert där målet att tre generationer konsertbesökare fyller
konsertlokalen till sista plats. Flera möjligheter finns för uppföljning och återkoppling som ger långsiktiga effekter.
Det kan till exempel bli en årlig tradition att genomföra, vi kan skräddarsy paket och välkomna er till en eller flera av
Auroras internationella kammarmusikfestivaler i regionen. Eftersom vi genomför detta regionen, vilket också är vår
bas, hålls div kostnader nere”
När
Världspremiären planeras till vintern 2017 i Skaraborg/Västra Götaland med efterkommande turné i södra Sverige.
Orkestern skall sedan ha 2 produktionsperioder/år (höst och senvinter). Varje produktion beräknas vara 4 dagar med
repetitioner + 8 dagar för konsertturné (innehållande 6-8 konserter inkl. ett Stråkar utan gränser nedslag). D.v.s.
musikerna bokas enbart projektvis och kostnadseffektivt i ca 12 arbetsdagar/projekt.
Varför
Aurora har genom 11 år och över 37 festivaler i Västra Götaland utvecklat ett unikt nätverk musiker av allra högsta
internationella nivå. Vid Auroras festivaler har dessa musiker ofta bildat en kammarorkester, t ex Aurora festival
strings, Old Ox Chamber Orchestra etc. Olika ledare och olika musiker har ingått i dessa olika versioner av ”Auroras
kammarorkester”. Nu är tiden rätt & mogen att sätta ned spaden och etablera & definiera Aurora Chamber
Orchestra (ACO), en kammarorkester på högsta internationella nivå vad gäller musiker, ledare, solister,
administration & konstnärlig ledning.
Vi vill nu ges chansen att få vidareutveckla och bygga vidare, dels genom succéerna Old Ox festivalen i Mariestad och
dels festivalerna i Tvåstad (Trollhättan/Vänersborg), denna nya tillkommande satsning Aurora Chamber Orchestra
med säte i Skaraborg/Västra Götaland. Det finns en uttalad vilja & önskan samt ekonomi (se budget) från Skara att få
vara säte just för denna satsning på ACO, och för ett långsiktigt och utökat samarbete med Aurora. För Auroras
framtida kvalitetsutveckling i regionen vore detta ett sätt att nyttja kapaciteten, både det artistiska och
publikmässiga nätverk som byggts upp genom 10 år.
Aurora Chamber Orchestra skulle alldeles utmärkt komma till sin fulla rätt i Skaraborgs många unika, klassiska
kammarmiljöer. Dessa miljöer och lokaler som är för små för att kunna bjuda in stora orkestrar, men som passar
perfekt för denna storlek av Aurora Chamber Orchestra. På detta vis ges kommunalinvånare, i dessa ofta mindre
kommuner på landsbygden, chansen att få möta och uppleva internationell konstmusik på allra högsta
internationella nivå. Vi ser också stora möjligheter mellan möten mellan allmänhet och våra internationella musiker
via konserterna då vi arrangerar möten och samtal mellan artister & publik. Detta ser vi som väldigt viktigt för att
den lokala publiken ska känna att det är deras orkester. Se beskrivning av Aurora Total ovan.
ACO kommer att ha en egen naturligt stark konstnärlig identitet genom valet av musiker, konstnärlig ledning. ACO
erbjuder världssolister och program som ska innehålla det främsta ur den klassiska repertoaren, uruppföranden och
fascinerande konceptprogram. Detta för att upprätthålla en stark & intressant bredd där olika publikgrupper kan
mötas.
Viktigt för regionen
En liten och flexibel/mobil ensemble som denna skulle vara en stark resurs för kulturutbudet i hela regionen.
Orkestern blir både kostnadseffektiv utan fasta kostnader och med mycket erfarna och drivna organisatörer, ledare
och partners bakom.
Årliga konserter kommer genomföras på stora men också mindre orter i Västra Götaland. Dessutom kommer ACO
turnera utanför regionen för att bygga upp intresset för ACO på sikt.
Denna orkesters höga internationella kvalité, kreativa programsättning och världsstjärnor som solister kommer
dessutom skapa nationell och internationell uppmärksamhet för regionen som Kulturregion. Kopplingen till Aurora
är ett starkt etableringsstöd eftersom Auroras globala nätverk är så omfattande, detta kommer vara en stark kraft i
lanseringen av ACO.
Pilotprojekt/Förstudie
Projektet blir under vintern ett pilotprojekt och en förstudie.
Musikerna samlas en vecka för repetitioner och 6-8 konserter.
Direkt efter genomförandet samlas parterna för att sammanställa och analysera resultatet. Med denna analys sedan
som bakgrund tas beslut om eventuell fortsättning och utveckling.
Eftersom Aurora är en ideell förening, utan eget riskkapital, så måste vi säkra ekonomin enligt budget senast 15
december för att pilotprojektet/förstudien skall kunna planeras vidare. Om inte så måste projektet skjutas på
framtiden. Ekonomi (se bilagd projektbudget)
Med vänlig hälsning
Ola Larsson
General manager +46 (0)70 654 12 50
[email protected]
Per Nyström
Artistic director +46 (0)708 19 43 47
[email protected]
www.aurorachambermusic.com