Vad är socialpsykiatri i Kumla kommun?

advertisement
 1(2) 131210 Brukare, anhöriga, intressenter, samverkanspartners och medarbetare inom socialpsykiatriska enheten Vad är socialpsykiatri i Kumla kommun? Socialpsykiatri är ett aktivitetsinriktat stöd i vardagen. Det praktiska arbetet vilar på socialvetenskaplig och kognitiv teoribildning. Det betyder att den socialpsykiatriska förståelsen erkänner sociala mekanismer som orsaksgrund till psykisk ohälsa och att mobilisering av social beredskap för drabbade personer har stor betydelse för återhämtning. Den sociala beredskapen och det socialpsykiatriska arbetssättet kan till stora delar kännetecknas av social färdighetsträning genom kognitiv rehabilitering. Det socialpsykiatriska synsättet ska också kännetecknas av humanism och normalisering. Humanismen genomsyrar arbetssättet genom inkludering av och tydlig kollaboration med målgruppen. Normalisering kan skapas genom att socialpsykiatrins insatser ges i vardagen, i hemmet och på andra platser, utifrån planering eller vid behov. Socialpsykiatrins insatser är aktiva så länge den enskilde har behov av stöd. Ett socialpsykiatriskt arbetssätt griper om livets alla skeenden, varför kompetensen måste vara flerdimensionell. Av den anledningen ska socialpsykiatrins förståelse om målgruppens psykosociala livsvillkor innesluta kunskaper om sociologi, psykologi, pedagogik och psykiatrisk baskunskap. När sådana kunskaper kombineras på ett ändamålsenligt sätt uppstår goda förutsättningar för kvalificerat socialt arbete. Insatser eller stöd inom socialpsykiatrisk verksamhet kan vara boendestöd/vardagsstöd, daglig sysselsättning eller särskilt strukturerad insats för personer med omfattande funktionsnedsättningar. Ta kontakt med aktuell biståndshandläggare för mer information. Postadress
69280KUMLA
Besöksadress
Stadshuset,Torget1
Telefon
019‐588000
Telefax
019‐588115
E‐post
[email protected]
2013‐12‐10 Socialpsykiatrins primära ansvarsområde: Förändring av yttre situation Inre utveckling och förändring Socialt arbete Medicinskt stöd Terapi Socialpsykiatri Landstingspsykiatri Spec. psyk. _____________________________________________ Socialförvaltningen Jan Valentin enhetschef E: [email protected] 2(2) 
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards