Att prata om hiv och aids är inte alltid lätt

advertisement
Högstadium > Hälsokunskap > Sexualkunskap
© David Chancellor
Ungdomar lyssnar på en kamratutbildare som talar om hiv/aids under en lektion i gymnasiet i Umzimkhulu.
Att prata om hiv och aids är inte
alltid lätt – men fakta behövs
“Apple!” Buller och brak, springande ungdomar
och skratt. “Banana!”
Man leker “fruktsallad” i gymnasiet i Umzimkhulu i Sydafrika. Röda Korsets kamratutbildare
.........................................................
Fakta
Vad avses med hiv och aids?
– Vad är hiv och vad är aids?
Hiv är en förkortning av engelskans human immunodeficiency virus, på svenska av humant immunbristvirus. HI-viruset förstör vita blodkroppar i blodet
och orsakar en permanent infektion som leder till
bestående men i organismens immunförsvar.
Aids är det sista skedet av hivinfektionen. Då har
immunförsvaret redan orsakats betydande skada och
motståndet mot sjukdomar har försämrats avsevärt.
För en patient som inte får vård tar det i genomsnitt
10 år för hiv att utvecklas till aids.
Med hjälp av de bromsmediciner som nu används
behöver hiv inte förkorta livslängden och man kan i
många fall undvika aids-skedet helt och hållet. Medicinerna avlägsnar ändå inte HI-viruset ur människan.
Efter en fem minuters betänketid börjar sva-
.........................................................
Sihle Mkhize deltar med liv och lust i leken, vars
syfte är att värma upp de unga innan de tar itu
med allvarligare ämnen.
Temat för lektionen är hiv/aids och livskunskap. De 25 eleverna i klassen lyssnar och kommenterar livligt. De flesta är 16–18 år, men några
är över 20. Åldersskillnaderna beror på att en del
av ungdomarna emellanåt tvingas avbryta skolan,
oftast av ekonomiska skäl.
Mkhize kastar fram den första frågan till
klassen.
Högstadium > Hälsokunskap > Sexualkunskap
ren droppa in.
– Tycker ni faktiskt det – inget sex före äkten-
– Hiv är något som förstör en människas liv.
skapet? Röda Korsets nationella ungdomsarbeta-
– Hiv är en svår sjukdom som förstör livet för
re Edward White ifrågasätter svaret.
miljoner människor i vårt land.
– En smitta som orsakas av hi-viruset och
Klassen skrattar och instämmer i att sexlivet
nog ofta börjar långt innan man gifter sig. Äk-
som förstör de vita blodkropparna i blodet.
tenskap är heller ingenting som hindrar sprid-
– Aids är slutresultatet av hi-viruset.
ningen av hiv. Däremot förebygger man smitta
– Aids är ett virus och det är obotligt.
genom att man är trogen mot sin partner, tar
Ungdomarna är på rätt spår och bland svaren
reda på om man själv bär på viruset, tar ansvar
träffar somliga helt rätt. Hiv är alltså ett virus som
och använder kondom.
förstör blodets vita blodkroppar och sålunda ger
upphov till en varaktig infektion, till följd av vilken
det uppstår skador på kroppens försvarssystem.
Aids är hiv-infektionens sista stadium, då
människans försvarssystem redan har fått avsevärda skador och motståndskraften mot sjukdo-
.........................................................
Fakta
Aidsmedicinering ARV
mar märkbart försämrats.
ARV är en beteckning för aidsmedicinering. Det är
en förkortning av ordet antiretroviral. Antiretroviral
innebär att medicinen bekämpar retrovirus.
Inget sex alls?
.........................................................
Ungdomarna vet att hiv smittar via sex. Hiv kan
också vid en förlossning smitta barnet, om modern bär på viruset. Dessutom kan man få hiv via
transfusioner med virussmittat blod, vid amning
och genom förmedling av virusbärande injektionsnålar och sprutor.
Det första svar ungdomarna ger på frågan hur
man kan undvika att bli hivsmittad är: “Man får
inte alls ha sex. Åtminstone inte förrän man gifter
sig.”
.........................................................
Fakta
Hur smittar hiv?
HI-viruset kan smitta genom oskyddat samlag, genom
blodkontakt, t.ex. genom transfusion av infekterat
blod, från mor till barn under graviditet eller under
.........................................................
© David Chancellor
förlossningen, i samband med amning eller via smittobärande kanyler eller sprutor.
Hiv smittar inte i vanligt umgänge och inte genom
kramar, kyssar, användning av samma kärl eller via en
gemensam toalett eller dusch.
Största delen av fallen av hivsmitta i Finland har överförts genom sex. En rätt använd kondom är det bästa
sättet att skydda sig mot smitta.
Sihle Mkhize har varit kamratutbildare
i närmare fyra år.
Högstadium > Hälsokunskap > Sexualkunskap
Sexualupplysning och hiv
är känsliga ämnen
Mkhize har i nästan fyra års tid arbetat som kamratutbildare hos Röda Korset. Utöver sina besök i
skolorna leder kamratutbildarna ungdomsklubbar
© David Chancellor
som inte bara bjuder på meningsfull sysselsättning utanför skoltiden utan också på information
om hälsorelaterade ämnen. Kamratutbildarna
driver dessutom kampanjer i sina egna gemenskaper där de bland annat lär ut hur kondomer
ska användas.
– I Umzimkhulu drivs kondomkampanjer inte
Till kamratutbildningsverksamehten hör också fotbollsklubbar som ger ungdomar meningsfull sysselsättning på
fritiden.
på offentliga platser. Först måste man också
försäkra sig om att det inte finns några barn
närvarande. Om man lär ut till en 13-åring hur
en kondom ska användas, så uppmuntrar man
honom till att ha sex – det är så folk resonerar,
konstaterar Mkhize av egen erfarenhet.
Mkhize menar att man visst kan ge en 15åring upplysning om sexualrelaterade frågor.
Alla är inte av samma åsikt. I Sydafrika är det
nämligen vanligt med tonårsgraviditeter. Målgruppen för Röda Korsets ungdomsarbete är officiellt
ungdomar i åldrarna 11–25 år.
Inom organisationsverksamheten gäller det i
alla fall att kryssa varsamt och ta hänsyn till samhällets attityder och föreställningar. Gemenska-
.........................................................
Fakta
Var får man stöd när man har
något man oroar sig för?
Den riksomfattande hivrådgivningstelefonen ger
handledning, stöd och goda råd. Jourtelefonen bemannas av utbildade frivilliga av vilka största delen
arbetar inom hälsovården. Telefonrådgivningen tar
emot samtal på nummer 0203 27000 måndag till
torsdag kl. 17–20 från hela landet till priset av ett
lokalsamtal.
.........................................................
pernas önskemål respekteras inom Röda Korsets
ungdomsarbete – men man försöker också rucka
på de etablerade uppfattningarna.
– Vi besöker de traditionella ledarna och pratar om hiv. Det finns somliga föreställningar som
vi vill påverka, säger Mkhize.
En flicka kan exempelvis uppmuntras eller
tvingas av sina föräldrar att i verkligt låg ålder
gifta sig med en äldre man.
– Föräldrarna tror att det är bra, säger Mkhize.
De traditionella ledarna har en viktig position
när det gäller att bearbeta attityder, för deras
åsikter högaktas ofta.
Text: Kirsi Koivuporras
.........................................................
Fakta
Kondomkörkort
Röda Korsets unga genomför alltid kondomkörkortsjippon i samband med Världsaidsdagen 1.12. Kondomkörkort kan man också ta i samband med olika
evenemang. För att få ett kondomkörkort ska deltagaren besvara ett antal frågor skriftligt och därefter
avlägga ett praktiskt kondomprov på en dildo. After
avklarat test får man sitt körkort och en kondom
samt information om frågor som gäller sexualhälsa.
.........................................................
Högstadium > Hälsokunskap > Sexualkunskap
Man måste kunna tala om hiv/aids
− Jag tyckte det var bra. De lär oss att ta hand
om oss själva, konstaterar 18-åriga Andile efter
en lektion om hiv/aids av Röda Korsets kamratutbildare.
Andile och Pretty är sydafrikanska gymnasieelever. Deras skola i Umzimkhulu har öppnat
sina dörrar för frivilliga kamratutbildare. Båda
två tycker att det är viktigt att sprida information
om hiv/aids och att man borde tala öppnare om
sjukdomen.
I Sydafrika är det viktigt att man respekterar
dem som är äldre och många anser att man inte
borde tala om de här frågorna med ungdomar.
© David Chancellor
Därför kan det vara svårt för ungdomar att själva
börja tala om hiv och aids med sina egna föräldrar.
– För att skydda sig själv måste man vara öppnare också med sina föräldrar, man måste berätta
Pretty
för föräldrarna om sina egna grejer, konstaterar
16-åriga Pretty.
– Barn vet mer om hiv än vuxna, därför måste
vi kunna tala om det. Vi måste kunna välja de
människor som man kan lita på, fortsätter Pretty.
På grund av det stigma som är förknippat med
hiv/aids känner man sällan till hivsituationen i
det egna samhället. Folk vill oftast inte tala öppet
om sjukdomen, eftersom hivpositiva fortfarande
utsätts för diskriminering.
Både Andile och Pretty gillar att de kan tala
om de här sakerna med andra ungdomar. Då kan
man dela information och åsikter jämlikt. Röda
Korsets kamratutbildare har fått positiv respons
© David Chancellor
Andile
på den punkten.
– Poängen med kamratutbildningen är att
vi som ungdomar kan hjälpa varandra, säger
Siyabonga Hlongwane, Röda Korsets ungdomskoordinator i Kwazulu-Natal.
TeXT: Kirsi Koivuporras
Högstadium > Hälsokunskap > uppgifter
Uppgifter:
• Gör en lista över hur hiv smittar.
• Vilket är det bästa sättet att förhindra smitta?
• Fundera över vilka faktorer som påverkar spridningen av HI-viruset i Sydafrika.
• Fundera över betydelsen av unga kamratutbildare. Hur förhåller du dig själv till upplysning?
• Finns det några kopplingar mellan berättelserna och attityder och beteende i Finland?
• Vad tycker du att är en lämplig ålder att börja med sexualupplysning?
Download