Seminarium Finansierar svenska pensionspengar ockupationen av

advertisement
Seminarium
Finansierar svenska pensionspengar
ockupationen av Västsahara?
Marocko ockuperar sedan 1975 Västsahara. Halva befolkningen lever i
flyktingläger i Algeriet och de västsaharier som bor kvar har blivit andra klassens
medborgare i sitt eget land. Oppositionella förföljs och fängslas.
I boken Tyst Territorium – sju reportage om Västsahara beskriver författarna Fredrik
Laurin och Lars Schmidt situationen i det ockuperade Västsahara och ockupationens
kopplingar till Sverige. De visar i boken hur svenska fiskeflottan exporteras till
marockanska intressen som fiskar i ockuperat vatten och hur oljeletning på
kontinentalsockeln och fosfatutvinning finansieras med svenska pensionspengar.
Trots att folkrätten slår fast att västsaharierna har rätt till vinsterna från det som utvinns i
deras land hamnar vinsterna hos Marocko.
Företaget Potash Corporation har sedan 1987 köpt fosfatmalm från Västsahara. I detta
företag äger Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden tillsammans aktier värda 280
miljoner kronor. En annan svensk pensionsförvaltare - Folksam – har däremot sålt alla
sina aktier i bolag som handlar med råvaror från Västsahara.
Välkommen till ett seminarium om Västsahara och om svenska
pensionsfonders roll och ansvar vid brott mot folkrätten. Boken kan köpas på
seminariet.
Medverkande
Fredrik Laurin, journalist och författare
Lars Schmidt, journalist och författare
Christina Kusoffsky Hillesöy, ordförande för AP-fondernas etikråd, samt chef för
kommunikation och hållbara investeringar i Tredje AP-fonden,
Carina Lundberg Markow, chef för ansvarsfullt ägande, Folksam
Samtalsledare
Laila Naraghi, press- och opinionsbildningsansvarig, Olof Palmes Internationella Center
Tid
Onsdag 16 oktober klockan 18.00, Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2, Stockholm. Fri
entré.
Download