EUs olagliga fiske i Västsahara måste upphöra slutl

EU:s olagliga fiske i Västsahara måste upphöra
Först publ 27.12.2009 i SvD Brännpunkt
Fiskebåtar från EU, mest under spansk och portugisisk flagg, fiskar i ockuperade Västsaharas
vatten. Det är olagligt och måste omedelbart upphöra.
Fiskeavtalet mellan EU och Marocko löper strax ut. Förhandlingar förbereds inför en
förlängning. Sverige röstade för fyra år sedan nej till avtalet eftersom det bröt mot
internationell rätt. Det som var olagligt för fyra år sedan är det också nu. Om avtalet ska
förlängas måste Västsaharas vatten undantas.
Avtalet gäller nämligen fiske i ”Marockos fiskezon: de vatten över vilka Konungariket
Marocko utövar suveräna rättigheter eller jurisdiktion”. Men EU:s förhandlare visste redan då
att Marocko betraktade det ockuperade Västsaharas vatten som sina. De naturresurser som
finns där får inte utnyttjas utan det västsahariska folkets medgivande och för deras intressen.
”Jag skäms som europé. Jag förväntade mig att Europa, och i synnerhet EU-kommissionen,
satte en ära i att hålla de internationella rättsprinciperna högt i ett fall som detta”, sa FN:s
förre rättschef, Hans Corell, om avtalet i december 2008.
Vi delar hans bedömning. Inget land i världen har erkänt Marockos anspråk på Västsahara. Ett
samarbete med Marocko för att exploatera Västsaharas naturresurser är oetiskt och undergräver
FN:s ansträngningar att finna en fredlig lösning på konflikten. Ändå betalar EU varje år Marockos
regering miljoner euro för att båtar från EU ska få fiska i Västsaharas vatten.
Situationen har förvärrats sedan Marockos kung Mohammed VI i ett tal nyligen förklarat dem
som kräver frihet för Västsahara för förrädare och fiender till staten, och att deras mänskliga
rättigheter kommer i andra hand. Han utlyste i praktiken en klappjakt på dem och på personer
som stöder deras sak.
Detta uttalande bryter mot den respekt för demokrati och mänskliga rättigheter som ska prägla
samarbetet EU-Marocko. Kungens utspel äventyrar också den ömtåliga säkerhetssituationen i
området. Det fordras en snabb och effektiv reaktion från EU, också vad gäller fisket.
Vi har alla skrivit under uppropet från Western Sahara Resource Watch, som kräver att EUkommissionen omedelbart slutar bevilja licenser till fartyg från EU-länder för fiske i
västsahariska vatten. Vi kräver att inget mer fiske från EU-länder äger rum i Västsahara
förrän en fredlig lösning på konflikten har uppnåtts och fisket är hållbart.
Inger Alfvén, författare
Ulf Bjereld, Förb.styr.ledamot, Broderskapsrörelsen
Anita Brodén, riksdagsledamot (FP)
Patrik Eriksson, kampanjchef, Greenpeace
Aleksander Gabelic, riksdagsledamot (S), ordf. Sv FN-förbundet
Göran Greider, chefredaktör
Mikael Karlsson, ordf. Sv. Naturskyddsföreningen
Stefan Sundström, musiker
Anders Wijkman, debattör
Per Wästberg, författare
Monica Zak, författare