Regeringen måste erkänna Västsahara - Svenska FN

advertisement
Regeringen måste erkänna Västsahara
Det finns en spridd uppfattning att Afrika sedan 1990-talet är avkoloniserat. Det
stämmer inte alls.
Det finns en koloni kvar, Västsahara. Enligt FN är det fortfarande en spansk koloni
ockuperad av Marocko som envist klamrar sig fast vid denna annektering endast med
hjälp av det massiva stödet de bland annat får från EU i form av pengar, vapen och
diplomati. Här ingår även svenska skattemedel.
Denna ockupation som pågått i 40 år strider mot alla EU;s värdegrunder och mot
folkrätten, mänskliga rättigheter och demokrati. EU motiverar sitt ställningstagande
med att situationen i Marocko är stabil och fri från terror. EU borde egentligen fråga
sig varför till exempel inte al Qaidas terror spritt sig till Marocko över landets
gränser.
Riksdagen beslutade 2013 att uppmana regeringen att, som ett 40-tal andra stater,
erkänna Västsaharas självständighet. Vi är många som nu väntar på beslut av Löfvenregeringen i sann Palme-anda.
Det vanligaste argumentet mot ett erkännande är att Västsaharas regering inte har
total kontroll över sitt territorium, men enligt folkrättsexperter krävs detta inte
längre. Bland dessa finns Hans Corell, före detta FN:s chefsjurist, som nyligen i –
International Judicial Monitor – argumenterade för ett erkännande.
Han förklarade vidare att även kungens (Muhammeds VI) påstående att Västsahara
inte är ockuperat utan en del av Marocko strider mot säkerhetsrådets inställning och
Internationella domstolens uttalande från 1975.
Den svenska regeringen kan stödja Corell med ett erkännande av Västsahara. Man
har kongressbeslut att luta sig mot, stöd finns även inom allianspartierna. Corells
inlägg borde nu kunna ge råg i ryggen. Andra EU-länder skulle mycket väl bli
inspirerade av ett svenskt beslut.
Verkställ Riksdagsbeslutet och erkänn Västsahara!
Örnsköldsviks FN-förening
genom Stellan Bäcklund, ordförande.
Download