Detta är ett projektarbete om ett Nordafrikanskt land

advertisement
Detta är ett projektarbete om ett Nordafrikanskt land,
Marocko, Som ger dig som läser all fakta du vill veta om
Marocko
Av Niklas Jakobsson
Januari 2000
Fakta tagen/funnen i kartböcker
Placering: Nordvästra Afrika
Huvudstad: Rabat (eller Casablanca, men jag tror Rabat)
Andel av landet odlingsbar mark: 25%
Högsta berg: Jbel (4165 Möh)
Grannländer: Gibraltar och Spanien i Norr, Algeriet i öst-sydöst, Västsahara is
syd (jag väljer att nämna det som ett grannland trots att det är annekterat av
Marocko) Kanarieöarna (Spanien) i väst
Angränsande hav: Medelhavet och Atlanten
Landskap: Ständigt grön lövskog vid kusterna och buskstäpp till öken i inlandet,
främst i syd Utanför Marockos västkust flyter en kall havsström.
Människofynd: man har hittat (döda) människor som levde för mellan 150,000 1,7 milj. år sedan.
Bergarter: Paleozoiska bergarter och mezoiska bergarter.
Bergskedjor: Atlasbergen (höga Atlas)
Största stad: Casablanca, c:a 4 milj. inv.
Befolkningstäthet: C:a 50 pers per Kvadratkilometer
Medeltemp: Jan 5+ & i juni 25+(jag ber om ursäkt, men den kunskap som krävs
för att göra en ”Celsiusring” på dator har jag ännu inte)
Årsnederbörd: 100-500 mm
Konstbevattnad del av landet i km2: C:a 10.000 km2
Befrielseår: 1956 (från Frankrike)
Antal externa flyktingar: Mindre en 10.000
Fiskproduktion: 40.000ton/år
Spannmålsproduktion: 1000-5000 ton (beroende på skördar, missväxt o.dyl)
Longitud och latitud (ungefär): 30 Grader Syd 5 grader Väst
omkrets: C:a 2250km (mät med linjal, därför mycket cirka)
Area: 337500km2 (också det mycket ungefärligt)
Tillhörande under kolonialperioden 1914-1956: Frankrike
Språk: Arabiska & Franska
Tillverkningsindustri: Verkstadsindustrier & kemiska industrier (fosfatförädling)
Sträcka mellan nordligaste och sydligaste ”delen”: c:a 1050 km
Religion: Muslimer, Sunniter
Tillgång till färskvatten/år: 10,000m3 Kommer få vattenbrist innan 2025
Analfabetism: 75% av befolkningen
Kaloriintag: 3000 kalorier per inv. och dag
BNP/inv: 1000 US$
Andel av världens totala turistinkomster: Mindre en 0,5%
Energiproduktion: 2000KwH/inv. och år(?)
Urbanisering: 40%
Befolkningstillväxt: 2%
Medellivslängd: 60-70år
Spädbarnsdödlighet: 75 s.t per 1000 födda
Dödstal per 1000 inv: 10 pers
Födelsetal per 1000 inv: 20 pers
Andel av befolkningen som har telefon: 10%
Viktigaste transportlinjer: via väg järnväg och havet
Dominerande näring: ingen
Allmänt: det bor flest människor i nordvästra till västra Marocko.
Marocko är ett U-land
25-50% av befolkningen bor i städer
Marocko ligger delvis i en jordbävningsdrabbad zon, i norr finns
kollisionsgränsen mellan Afrikanska & Euroaskiska plattan.
Malariaspridning har förekommit.
I dom sydliga och västra delarna av landet förekommer mycket svår
ökenbildning
Levnadsstandard: Mycket låg (i Sverige mycket hög)
Arbetslöshet: 16%
Antal patienter per läkare: 2-3000
Flagga: se bild
Naturtillgångar: Fosfat, mangam och järnmalm
Vanligaste vindar: sydöstlig-östliga vindar (jag har tyvärr ej kommit på varför)
Tidzon Västeuropeisk (Greenwich, Portugal)
Floder: Finns, men namnen går ej att urskilja
Boskap: Får och om det räknas, kameler
Odlingar: Dadlar, citrusfrukter, vindruvor oliver och sockerbetor
Kort utvärdering om Marocko med hjälp av fakta
från kartböcker
Bara genom att titta på levnadsstandarden förstår man att det inte är helt bra i
landet, men det kunde vara värre, 2-3000 pers per läkare är dåligt men väldigt
bra i jämförelse med andra Afrikanska länder
Om man tittar på det som odlas ser man att det är bra exportvaror som i stora
partier ger bra förkänst för försäljaren och entreprenören.
Tyvärr tror jag att det inte odlas så mycket i Marocko för att alla ska kunna leva
på den förkänsten.
Eftersom ökenbildning förekommer kan man anta att dom flesta människorna
bor vid kusterna, och då även att jordbruk bara finns längs kusterna och en bit
in. Detta gör antagligen att endast en liten del av landarealen är uppodlad.
Något som talar emot detta är dock befolkningstätheten, som är ganska hög
(50pers/km2)vilket kan innebära att hela landet är relativt tätbefolkat.
Fosfat, som var populärare främst på 40 & 50-talen, och då främst som
gödningsmedel, säljs nästan inte numer eftersom det är miljöfarligt.
Därför kan man anta att Marocko exporterar främst förädlad fosfat vilket ger
god förkänst.
Antagligen är största orsaken till att Marocko är ett U-land att befolkningen är
”okunnig”,(i alla fall med västerländska mått mätt)analfabetismen ligger som
sagt på över 50%.
En annan bidragande orsak är säkert inre stridigheter i landet
Fakta funnen i uppslagsverk o.dyl
(observera: en del av faktan nedan är upprepningar/ändringar av tal ovan, men
det är avsiktligt för att både jag och läsaren ska kunna se skillnar i exakthet
mellan kartbok och uppslagsverk)
Officiellt namn: Al Mamlaka al-Maghribiya/ Konungariket Marocko
Stadsskick: Monarki
Stadschef: Kung Hassan II
Regeringschef: Abdel Latif Filali (1995)
Invånarantal: c:a 27 milj.
Invånarantal/km2: 59 (1995)
Andelen invånare i städerna: 49%
Födelsetal: 2,8%
Dödstal: 0,6%
Befolkningstillväxt: 2,2%
Åldersfördelning: 55% är under 20 år gamla
Medellivslängd: 68 år (Kvinnor: 70 år Män: 66 år)
Skolgång: Obligatorisk sexårig grundskola
Läs och skrivkunnighet: mindre än 50%
Folkgrupper: Araber 65% Berber 35%
Språk: Arabiska Franska Spanska
Religion: sunnimuslimer 99% kristna (främst katoliker) och judar 0,9%
övriga 0,1%
Yta: 458730km2
Bergskedjor: Rifbergen, Atlasbergen
Angränsande länder: Spanien Algeriet Västsahara
Tid: svensk –1 timme
Huvudstad: Rabat
Medeltemp/dygn i Rabat: Jan 13 grader juli 22 grader
Medelnederbörd: c:a 650mm
Högsta berg: Jbel Toubkal (4165 möh)
Floder: Moulouga, Sebou, Oum Er-Rbia
Viktiga årtal:
750: Landet bildas
1062: Marrakech blir huvudstad
1650: Dynastiskifte
1912: Marocko delas mellan Frankrike och Spanien
1921: Rif-kriget
1956: Självständighet
1961: Hassan II blir kung
1976: Annektering av norra Västsahara
1979: Annektering av resterande Västsahara
1992: Ny författning
1995: Associeringsavtal med EU
Försvarsstyrkor:
Armen: 175,000 man
Flottan: 7000 man
Flygvapnet: 13500 man
Värnplikt: 18 månader
Ekonomi
Naturtillgångar: Råfosfat, järnmalm och mangam
Export: 4200 milj. US -$
Import: 7200 milj. US -$
Viktigaste exportvaror: Råfosfat, fosforsyra, citrusfrukter, grönsaker, textil &
skinnvaror, fisk och mattor (och illegalt även cannabis, Marocko är världens
största cannabis exportör)
Viktigaste importvaror: Maskiner, transportutrustning, råolja, spannmål, järn
och stål
Valuta: 1 dirham = 100 centimes = 0,79 sek (1997)
Andelen sysselsatta i olika näringsgrenar:
Jordbruk och fiske: 47%
Industri: 23%
Övrigt: 30%
Arbetslöshet: 16%
Download