Hej, Med anledning av er inbjudan om förslag, vill jag framföra: Man

advertisement
Från:
Till:
Ärende:
Datum:
Bilagor:
Energimyndigheten-Transportstrategi
Bidra till strategi för en fossilfri transportsektor
den 15 april 2016 12:43:17
image003.png
Hej,
Med anledning av er inbjudan om förslag, vill jag framföra:
Man kan göra flera främjande insatser, men det är också viktigt att skicka rätt signaler (incitament) till
nyttjarna av fossila bränslen.
Därav anser jag att det finns två viktiga subventioner/avdrag som måste tas bort:
1. Avveckla subventionerna/avdragen som följer av lagen (1994:1776) om skatt på energi
2. Avveckla avdragsmöjligheterna för resor till arbetet i skattelagstiftningen om de avser
nyttjande av fossil energi
Om regeringen/riksdagen anser att företag och privatpersoner behöver kompenseras då ovanstående
två förslag avvecklas, så finns det flera möjligheter att ändra skattelagstiftningen så att den gynnar
fossilfritt energinyttjande.
Havs- och vattenmyndigheten
Gullbergs strandväg 15, 404 39 Göteborg
Postadress: Box 11 930, 404 39 Göteborg
www.havochvatten.se
Vi arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag
till glädje och nytta för alla.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards