Önskemål om kompetenser hos styrelseledamöter

advertisement
Önskemål om kompetenser hos styrelseledamöter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Förmåga till rak och tydlig kommunikation
Kreativitet
Förmåga att skilja på sak och person
Ekonomisk redovisning, kalkylering, bidragssystem, budgetering
Väl utvecklat personligt ledarskap
Stor ansvarskänsla
Skall vara representativ för medlemsorganisationer/ägare
Ha en seriös attityd till sitt uppdrag
Strategisk planeringsförmåga
Förmåga till omvärldsanalys
Ha en tro på organisationen och dess framtid
Stort kontaktnät inom och utom organisationen
Social kompetens
Mycket god samarbetsförmåga
Administrativ förmåga
Kunna styra visionärt och med mål
Kunna ta beslut
Kunna förhandla
Ha en vilja till livslångt lärande
Ha en lämplig spridning vad gäller ålder, kön, bakgrund, personliga egenskaper osv.
Om organisationen har anställd personal
•
•
•
•
Goda fackliga och arbetsrättsliga kunskaper, t ex. om MBL
Goda kunskaper i arbetsledning
Kunskaper om delegering av ansvar och befogenheter
Ha förmågan att tillsammans med personalen skapa en lärande organisation
Om organisationen hanterar stora summor pengar
•
•
•
•
•
Medfinansiering
Projektfinansiering
Sponsoransvarig
Djup specifik kunskap om skattelagstiftningen
Ha minst ett par ledamöter som är vana att hantera stora budgetar
www.margaretaivarsson.se
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards