Naturligt och lekfullt

advertisement
Ansök om plats på språkförskolan
Om du är intresserad av en plats på språkförskolan
till ditt barn ska du prata med ditt barns logoped på
logopedmottagningen i Nyköping.
Fördelning av platserna på språkförskolan sköts av
en grupp bestående av logoped, specialpedagog från
kommunens resursteam samt av förskolechefen.
Nyköpings språkförskola har medlemskap i
Språkförskoleföreningen.
www.sprakforskoleforeningen.se
Kontakt
Logopedmottagningen, Nyköpings lasarett tfn. 0155-24 51 74
2007-04
Tryck Repro Landstinget Sörmland
Grafisk form Informationsenheten Landstinget Sörmland
Klockbergets förskola tfn. 0155- 24 86 00
Naturligt och lekfullt
Träna språket på språkförskolan
Språkförskolan i Nyköping
På Klockbergets språkförskola i Nyköping tränar
barnen sitt språk naturligt och lekfullt, både i
barngruppen och individuellt.
Hos oss arbetar personalen nära barnen för att hjälpa
dem samspela i leken. Våra aktiviteter stimulerar språket
i en miljö som inbjuder barnen till att kommunicera. Vid
två till fem tillfällen i veckan ger vi barnen individuell
språkträning i ett ljudisolerat rum.
FAKTA
Vad är grav
språkstörning?
•
•
Svårigheter att uttrycka sig.
•
Brister i kommunikation
och i sampel med andra.
•
Språkstörningen ska
vara primär vilket
innebär att den inte
är en följd av andra
svårigheter, till exempel
utvecklingsströning, ADHD,
hörselnedsättning eller
autism.
Vårt arbetssätt innebär att den logopediska
språkträningen vävs samman med den vanliga
förskoleverksamheten. Vår verksamhet följer förskolans
läroplan (LpFö 98) och personalen får kontinuerlig
handledning av en specialpedagog.
I vår pedagogik använder vi Tecken som Alternativ och
Kompletterande Kommunikation, TAKK. För att göra
kommunikationen tydligare använder vi även bilder
Lugn miljö
Dagen hos oss på Lillstugan har en tydlig och återkommande
struktur. Rutinerna gör att barnen känner sig trygga. Personalen
har mer tid för samtal och samvaro med barnen och miljön är
lugnare än på en vanlig förskola.
Språkträning hemma
För alla barn med språkstörning upprättas
ett åtgärdsprogram och vi följer deras
utveckling genom täta föräldrasamtal.
Vi ger också föräldrarna utbildning i
TAKK och stöd för att de ska kunna
fortsätta ge barnen språklig stimulans
hemma.
Svårigheter att förstå
språkliga begrepp.
Om förskolan Lillstugan
•
Nyköpings språkförskola
finns på Klockbergets
förskola i centrala
Nyköping. Avdelningen
heter Lillstugan.
•
Fyra förskollärare arbetar
heltid och en logoped
arbetar halvtid på
avdelningen.
•
Barngruppen består av
12 barn i åldern 3-6 år.
Sex av barnen har en grav
språkstörning.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards