Powerpoint Strategi

advertisement
DESIGNPROJEKT
Fas 2: STRATEGI
Innehåll
●Vad är strategi
●Verktyg i den strategiska processen
● Personas
● Scenario
● Moodboard
●Koncept
●Budskapstrategi
●Strategidokument
2
STRATEGI
?
!
3
Vad är strategi?
● ”Att bedriva strategiarbete är att välja”
● Bryggan mellan research och design
● Ramverk för hela projektet
● Ger en riktning och beskriver omfattning
● Ge motivation
● Både ledning och flexibilitet
4
PERSONAS
● Persona = användarprofil
● Låta andra lära känna målgruppen
● En möjlig påhittad person
● Kontextberoende
● Helst inte mer än en A4
Personas AB Karl Hedin
●Byggare i en- eller tvåmansföretag,
"Mats" - Här hör jag hemma
●30-45 år
●Klädsel: moderiktiga arbetskläder med
gadgets
●Har KH som kompis och
kompetensbollplank
●Behöver hjälp från webben med allt som
inte rör byggandet
●Positiv till att få info till mobilen. Bl a. För
att visa kunder bilder och ge prisidé
6
Scenarier för personas
●Scenarier = kontextberoende berättelser
●Ger personas syften och behov
●Skapar förstålelser
●Lätta att skapa
●Effektivt berättande
●Max en A4
8
Läs mer om personas
●http://www.uxforthemasses.com/personas/
●http://www.uxbooth.com/blog/personas-putting-thefocus-back-on-the-user/
9
Moodboard
●Mediemiljöer
●Färger
●Uttryck
●Mediekonsumtion
●Helhetsintryck
10
Koncept
● Övergripande och bärande idé
● Kan beskriva utkast/skiss
● Kan också vara en tänkt lösning
● ”DNA”
● Röd tråd
● Kan styra delar av eller all kommunikation
11
Koncepttest
● Tidigt i projektet
● Kan vara en idé som presenteras
● Inte så noggrann (Low-fidelity)
● Prata med användare
12
Budskapsstrategi
AIDA
● Attention
● Interest
● Diesire
● Action
13
14
Output: strategidokument
● Ett dokument där gjorda vägval presenteras och
konsekvenser av dessa vägval.
15
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards