Anna Åslin - Umeå kommun

advertisement
Kort introduktion om
ekosystemtjänster
med geografisk förankring till Lilljansberget i Umeå
Umeå kommun, Detaljplanering
Ekosystem
(engelska ecosystem),
ett ekologiskt system innefattande allt
levande och dess livsmiljö inom ett
området.
Biologisk mångfald,
biodiversitet, artrikedom, genetisk
variation inom arter samt mångfalden av
ekosystem.
Umeå kommun, Detaljplanering
Ekosystemtjänster
tjänster som naturen tillhandahåller och som
människan är direkt beroende av.
Umeå kommun, Detaljplanering
Umeå kommun, Detaljplanering
Umeå kommun, Detaljplanering
”Ekosystemtjänster är ett ganska långt
och komplicerat ord för att peka på en
mycket enkel sanning. Att människan
är beroende av naturen och de tjänster
som den ger.”
Lena Ek, miljöminister
Umeå kommun, Detaljplanering
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards