Anna Åslin - Umeå kommun

advertisement
Kort introduktion om
ekosystemtjänster
med geografisk förankring till Lilljansberget i Umeå
Umeå kommun, Detaljplanering
Ekosystem
(engelska ecosystem),
ett ekologiskt system innefattande allt
levande och dess livsmiljö inom ett
området.
Biologisk mångfald,
biodiversitet, artrikedom, genetisk
variation inom arter samt mångfalden av
ekosystem.
Umeå kommun, Detaljplanering
Ekosystemtjänster
tjänster som naturen tillhandahåller och som
människan är direkt beroende av.
Umeå kommun, Detaljplanering
Umeå kommun, Detaljplanering
Umeå kommun, Detaljplanering
”Ekosystemtjänster är ett ganska långt
och komplicerat ord för att peka på en
mycket enkel sanning. Att människan
är beroende av naturen och de tjänster
som den ger.”
Lena Ek, miljöminister
Umeå kommun, Detaljplanering
Download