Livets väv på jorden blir tunnare …

advertisement
Landsbygdsutveckling med
radikalt nya förutsättningar
Klimatet
CO 2
ppm
År
Direkta
mätningar
Scenarier
Data från iskärnor
1000
1000
900
900
800
800
700
700
600
600
500
500
400
400
300
300
200
200
100
100
400 000
200 000
0 1000
1200
1400
1600
1800
2000
Ritad från källor: IPCC, 2001,
J.R. Petit, J. Jouzel et al. 1999
Självförstärkande
återkopplingar kan öka
temperaturen oavsett vad vi
o
gör när vi närmar oss 2 C
Foto: Greenpeace, Arbetaren
”Vi har 8 – 10 år på oss att göra
drastiska minskningar …
… och utsläppen måste minska med
80% de närmaste 40 åren”
Källa: IPCC, 2007
50% chans att inte störta
Bild: Allan Kämpe
Oljan tar inte slut
– men blir allt mer svårtillgänglig
Källa: Kjell Aleklett, (http://www.tsl.uu.se/uhdsg/Publications_swe.html)
Kolet räcker lite längre
Källa: Kjell Aleklett, (http://www.tsl.uu.se/uhdsg/Publications_swe.html)
• Vad har ni hört?
• Vad är det som är viktigt i det här?
Bikupor 2 & 2, i 2 min
Då lägger vi väl om
till
förnyelsebara energikällor?
Ekosystemens hälsa
Cirka 60% av jordens ekosystemtjänster
används på ett ohållbart sätt
Millennium Ecosystem Assessement
Exempel på ekosystemtjänster är hotade
• Färskvatten försörjning
• Havens produktionsförmåga
• Naturens förmåga att mildra
naturkatastrofer
• Pollinering
Livets väv på
jorden blir
tunnare …
…samtidigt som
livskraftiga ekosystem är en
förutsättning för:
• Att minska växthusgaserna
• Att ersätta fossila bränslen
• Att anpassa oss till klimatförändringarna
naturens arbete
ekosystemtjänster
Bördiga jordar,
fossila bränslen,
näringsämnen,
metaller,
rent vatten,
ren luft,
pollinering,
biologisk
mångfald,
etc
Organiskt avfall,
CO2 och andra
växthusgaser,
luftföroreningar,
övergödning,
vattenföroreningar,
etc
Ekonomiskt
system
Ekonomiskt
system
Efter H. Daly
Klyftan mellan
fattig och rik har
aldrig varit så
stor som idag
Svensken – den åttonde värsta
miljöboven i världen?
• Vårt ekologiska fotavtryck är på över 6 ha
• Bara sju nationer har större anspråk per
person
• Den största delen ligger utan för Sverige
Sambandet mellan
konsumtion och
miljöpåverkan är starkt
• Varje spenderad 1000-lapp orsakar ca: 45-55 kg
CO2-utsläpp
Ytterligare materiell konsumtion gör
oss inte lyckligare
% som
beskriver
sig själv
som väldigt
lyckliga
Årsinkomst
efter skatt
($)
16000
100
14000
80
12000
60
10000
8000
40
6000
20
4000
1930
1940
1950
1960
rr
1970
1980
1990
Omritad från diagram i: DuNann Winter, 1996
…utan kanske olyckligare?
• Ohälsotalen ökar
• Flickor och unga kvinnor mår särskilt
dåligt
• En ökad tidspress, speciellt hos
föräldrar och tidspressen ökar med
högre konsumtionsnivå
Nu behövs de inre resurserna
bättre än någonsin
Det är inte viktigt att gå fort
när man går åt fel håll.
Mahatma Gandhi
En framtid i en värld utan olja
kan bli en bättre värld än
dagens om vi använder vår
fantasi och tänker kreativt
Rob Hopkin, www.transitionculture.org
Vad menar vi med en bättre
värld?
Download