10_sammantradesdagar_2006_ksau_ksvu_ks_kf

advertisement
Sammanträdesdagar 2006 med några kommentarer
Sportlov vecka 9, 27/2-3/3, Påsk vecka 15-16
KF
Jan
Feb
Mars
April
Maj
Juni
30
-
6
24
29
19
Årsredovisnin
g 2005
reservdag
KS
KSVU
direkt
anslutning
till KSAU
Grp- möte
KF
Grp- möte
KS
-
-
7
25
30
-
9
13
13
3
8
7 (OBS! Onsdag)
7, 21
Årsbokslut
2005, KS
Årsredovisning Månadsbokslut Tertialbokslut
2005,
mars 2006
1 2006
månadsbokslut
Ekonomiska
februari 2006
ramar 20072009
21
7, 21
Årsbokslut
2005
Månadsbokslut Månadsbokslut Tertialbokslut
februari 2006 mars 2006
1 2005
Ekonomiska
ramar 20072009
26
23
-
20
4 (onsdag)
9
9, 30
-
4, 25
Okt
Nov
11
9
20, 21 Mål 11
-
30
Dec
-
12
10
22
-
21
18
30 Mål och
27
-
Budget 20072009
Tertialbokslut
2 2006
Tertialbokslut
1 2006
Ekonomiska
ramar 20072009
21
17, 31
4, 25
-
Sept
och Budget
2007-2009,
Tertialbokslut
2 2006
31
17, 31
Aug
Tertialbokslut
1 2006
Överföring av Årsredovisnin
investeringsme g 2005
del, överföring
av över- och
underskott
Reservda
g
KSAU
Juli
14 (OBS! Onsdag)
8, 22
Månadsboksl Tertialbokslut 2
ut juli 2006 2006
Budget 2007Onsdag)
2009,
Månadsbokslut
Månadsbokslut
oktober 2006
september
2006
14 (OBS! Onsdag)
8, 22
17 Mål och
Månadsboksl Tertialbokslut 2
ut juli 2006 2006
Budget 2007Onsdag)
2009,
Månadsbokslut
Månadsbokslut
oktober 2006
september
2006
23 (tisdag)
15
-
-
7
5
16
7
4
1
-
17
14
26
23
-
30
Kallelse till KF skickas torsdag 10 dgr före sammanträdet
Kallelse till KS skickas måndag 7 dgr före sammanträdet
5, 26
5, 26
17 Mål och
15 (OBS! 5
15 (OBS! 5
Kallelse till KSAU skickas onsdag 6 dgr före sammanträdet
Kommunfullmäktigesammanträdet börjar kl. 09.00 den 21 november
Download