Att tyda tidens tecken Vem vill bli bedragen?

advertisement
STRÖMNINGAR I VÅR TIDS
KRISTENHET
Temadagen 20150124
Temadagen Mölndal Anders Pihl
20150124
1
Vilken tid lever vi i?
• Luk 12:56-57 Att tyda denna tiden..
• Joh 14:6 Jag är vägen, sanningen och livet
• Matt 7:13-17 Gå in genom den trånga porten...
Falska profeter
•
•
•
•
Matt 24:1-5 Se till att ingen bedrar er
Matt 24: 23-26 Falska smorda
Kommer Jesus till en allt starkare kristenhet eller?
Luk 18:8 Skall väl människosonen finna någon tro när
han kommer?
Temadagen Mölndal Anders Pihl
20150124
2
En avfallets historia
• Mose avskedssång: Mose förutsåg Israels avfall och
förskingring
• Vi kristna föraktar ofta judarna… Men gör samma
resa själva
• Perioder av reformation, men trenden nedåtgående
• Avfallets slutstation kan vara humanismen
• Fareseism och humanism: utgår från människans
godhet och vill förbättra människan ytterligare.
• Leder alltid till att vi blir omänskliga
Temadagen Mölndal Anders Pihl
20150124
3
Förbättrings-försämringar
• 1Mos 3:1-7 Syndafallet. Det första exemplet
• Bygger på att man slutar värdera det man har och
önskar något annat som verkar bättre
• På samma sätt finns det nu många tekniker/metoder
som utlovar ”bättre” resultat men som i själva verket
berövar oss det vi redan har fått.
Temadagen Mölndal Anders Pihl
20150124
4
1. Kristen humanism
• Utlovar: Utgår från att människan är god och utlovar
ännu mer godhet
• Benämning: Liberal-teologi
• Ledord: Människan är innerst inne god, inkluderande,
liberal.
• Leder till:
o
o
o
o
o
o
Människan behöver inte frälsning
Det finns ingen objektiv sanning
Guds ord är inte att lita på, och räcker inte till för livets alla situationer
Människofruktan istället för Gudsfruktan
Korset mister sin kraft
Jesus är en väg, inte VÄGEN…
• Trend: sakta men säkert verkar surdegen på många
samfund
• Förespråkare: Delar av ledningen i Sv. Kyrkan men finns i
andra sammanhang
Temadagen Mölndal Anders Pihl
20150124
5
2. Individualismen
•
•
•
•
Utlovar: Bekräftelse, självförtroende, frihet
Benämning: Mänskliga rättigheter
Ledord: Frigörelse, ensam är stark, oberoende
Leder till:
o
o
o
o
o
o
Jämförelse
Människan kommer ur sitt sammanhang och blir som frikopplade lemmar
Ensamhet och Meningslöshet
Att vi får svårt att förstå Guds handlande
Kroppen byggs inte upp
Behov av idoler
• Trend: Den är så invävd i vår kultur att vi behöver en
total omvändelse
• Förespråkare: Verkar finnas i alla sammanhang
Temadagen Mölndal Anders Pihl
20150124
6
3. Synen på Israel
•
•
•
•
Utlovar: Kyrkan har tagit Israels roll och därmed löftena
Benämning: Ersättningsteologi, Kristen Palesteism
Ledord: rättvisa, apartheid,
Leder till:
o
o
o
o
o
Gud klarade inte av Israel och är därmed inte allsmäktig
Antisemitism
GT ersätts av NT
Gud blir främmande
Den som förbannar Israel skall Gud förbanna
• Trend: växer starkt och släpps in i allt fler sammanhang.
• Förespråkare: Svenska Kyrkans ledning, stora delar av
den evangeliska kristenheten vänder sig i en allt
snabbare takt mot Israel
Temadagen Mölndal Anders Pihl
20150124
7
4. Mystik
• Förbättring: Erfara Gud på djupet… Bli Gud…
• Benämning: Andliga övningar, meditation, kontemplativ
bön, frälsarkransen och andra hjälpmedel
• Ledord: Mystiska upplevelser, Gudagnista, söka inåt, söka
tystnad, mantra, enhet
• Leder till:
o
o
o
o
Människan behöver inte frälsning utan behöver inse att hon är ett med Gud
Panteism, pananteism
Starka upplevelser och känslor
Enhet/öppenhet till andra religioner
• Trend: växer starkt och släpps in i alltfler sammanhang.
• Förespråkare: Tomas Merton, Richard Foster, Dallas
Willard, Henry Nouwen, W Stinissen, Peter Halldorf
Temadagen Mölndal Anders Pihl
20150124
8
5. Den marknadsanpassade
kyrkan
• Förbättring: Bli mer relevant, ta bort det anstötliga
• Benämning: emergent, purpose-driven, mega-churches
• Ledord: Evolution, Postmordernism, marknadsanpassa,
underhållning
• Leder till:
o
o
o
o
o
o
Skapar anhängare, inte lärjungar
Pragmatism
Gränsen mellan världen och Guds Rike suddas ut
Synd? Nej, möjligtvis svaghet.
Öppenhet till andra religioner
Passar det inte så …
• Trend: växer starkt och släpps in i allt fler sammanhang.
• Förespråkare: Rick Warren, Bill Hybels, Brian McLaren
Temadagen Mölndal Anders Pihl
20150124
9
6. Superkarismatik
• Förbättring: Människan blir större och mer betydelsefull,
• Benämning: Latter rain, Joels arme, trosrörelsen, NAR
• Ledord: Sista-största väckelse, en andra pingst… Under
och tecken, smörjelse, impartation, himlabesök, änglar
• Leder till:
o
o
o
o
o
Människan växer till och Gud förminskas. Vi kan alla bli som Jesus här och nu
Ingen ide att evangelisera om inte under och tecken sker
Öppnar för magi och ockultism
Jesus kommer inte och räddar en kristenhet i nöd…
Måste hela tiden gå längre… Grave-sucking
• Trend: i stort sätt alla sammanhang är påverkade
• Förespråkare: Trosrörelsen, NAR, Rick Joyner, Bill Johnsson,
Benny Hinn
Temadagen Mölndal Anders Pihl
20150124
10
6A. Andlig krigföring
• Förbättring: Att få utöva makt. Att återta människans
ställning som Guds jämlike. Själv få ordna bönesvaren.
• Benämning: Strategisk bön, bryta ner fästen …
• Ledord: Ge Gud tillåtelse att agera på jorden, ta
aktoritet, befalla andemakter osv, ta över städer …
• Leder till:
o
o
o
o
o
Gud är inte allsmäktig. Han behöver vår hjälp.
Känsla av maktberusning
Ökande otrygghet, allt ansvar på människan
Förlorat barnaskap
Osund fokusering på andevärlden, missuppfattar hur kampen vinns…
• Trend och förespråkare: följer superkarismatik i spåren
Temadagen Mölndal Anders Pihl
20150124
11
7. Ekumenik på
karismatikens grund
• Förbättring: Utlovar byggandet av en enhet som redan
finns
• Benämning: Karismatik, ekumenik
• Ledord: Enhet, gränsöverskridande
• Leder till:
o
o
o
o
o
Urskiljningen försvinner, om nådegåvor finns så är det bara att köra på.
Fokus på den karismatiska upplevelsen.
Enhet på sanningens bekostnad
Leder mot Katolska kyrkan
Säger att reformationen var onödig eller överdriven
• Trend: växer starkt och släpps in i allt fler sammanhang.
Och går mot Rom.
• Förespråkare: Katolska kyrkan, Pingst-rörelsen, Oasrörelsen
Temadagen Mölndal Anders Pihl
20150124
12
8. Uppblandningar
• Förbättring: Ta vara på det bästa…
• Benämning: Kristen själavård/terapi, kristen variant av..
• Ledord:
o
o
o
o
Självård byggd på Ljung och Freud men klädd i kristen terminologi
Celebrate recovery byggt på 12-stegsrörelsen
New Age, Yoga, Tikva, Visualisering, Mindfullness
Kvantfysik, UFO
• Leder till:
o Urskiljningen försvinner
o Allt större öppenhet för ockultism och magi
o Öppenhet till andra religioner och New age
• Trend: växer starkt och släpps in i alltfler sammanhang.
• Förespråkare: Purposedriven, Emergent, Superkarismatik
Temadagen Mölndal Anders Pihl
20150124
13
”Pröva allt”, att ta
russinen ur kakan
• 1Tess 5:18-22 Handlar förstås inte om att vara med på alla
möjliga konstiga grejor och sedan fritt välja.
• ”Håll er borta från allt slags ont”
• Om man öppnar upp för felaktigheter så är man ofta ett
villebråd för ytterligare felaktigheter.
• Kokta grodan principen. Eller råttgift
• Ps 97:10 Ni som älskar Herren, hata det onda
• Ords 8:13 Att frukta Herren är att hata det onda
• Beredskap att få möta stämplar:
o
o
o
o
Intolerant
Konservativ
Wordies
Hatare
Temadagen Mölndal Anders Pihl
20150124
14
De flesta av dessa trender
leder till Rom
• Katolska kyrkan bedöms ligga bakom flera 10-tals
miljoners människors död och har korrumperats sig
med den världsliga makten
• Hur kommer det sig att på kanske bara 100 år har
synen på katolska kyrkan totalt förändrats?
• Att katolska kyrkan skulle ändra sig vet de flesta är
otänkbart, så vadå ekumenik?
• Katolska kyrkan stämmer väl in som den stora skökan
i Johannes uppenbarelse
Temadagen Mölndal Anders Pihl
20150124
15
Download