Agenda Men först: reklam! BF Skinner BF Skinners behaviorism BF

advertisement
20.10.2012
BF Skinners “Walden Två”
- en behaviorist drömmer om utopia
Agenda
•
•
•
•
Lars Klintwall
Författaren till Walden Två
Boken Walden Två
Verklighetens Walden Två
Framtidens Walden Två
Walden Två
Men först: reklam!
SWABA 2012-10-20
BF Skinner
— ”Science of Human Behavior” (1953)
— ”Verbal Behavior” (1957)
— ”Walden Two” (1948)
[email protected]
Walden Två
SWABA 2012-10-20
Walden Två
SWABA 2012-10-20
BF Skinners behaviorism
BF Skinner
— Radikalbehaviorism (”radikal” = behaviorism omfattar allt
beteende, dvs inkl tankar och känslor)
—1904 (NB!)
—Protestantisk uppväxt
—Författarambitioner
—1900-talets mest inflytelserika
inom psykologi
— 1990
— Förstärkning istället för bestraffning
— Selection by consequences; three levels
• Genes (Darwin)
• Behavior
• Culture
Walden Två
SWABA 2012-10-20
Haggbloom et al (2002)
Walden Två
SWABA 2012-10-20
1
20.10.2012
Publication history
Boken Walden Två
Walden Två
SWABA 2012-10-20
— ”The Sun Is But a Morning Star”, 1945
Walden Två
SWABA 2012-10-20
Fascism!
Karaktärer
Alla är
lyckliga!
—Professor Burris
—Professor Castle
—Frazier
—Steve Jamnik & Mary
—Rodge Rogers & Barbara
Walden Två
SWABA 2012-10-20
Guide genom Walden
Fördelning av arbete
— Fördelning av arbete
— Arkitektur
— Utbildning
— Styrelseskick
— Barnuppfostran
— Inga pengar – minimum 4 arbetspoäng per dag
Walden Två
Walden Två
SWABA 2012-10-20
— Arbetspoäng varierar efter efterfrågan
— Minst två timmars fysiskt arbete
SWABA 2012-10-20
2
20.10.2012
Arkitektur
Utbildning
— Kollektiva hus
— Ingen undervisning
— Privata rum
— Barn lär sig om det som intresserar dem
— Funktionalism
— Alla måste svara på frågor från barn
Walden Två
Walden Två
SWABA 2012-10-20
SWABA 2012-10-20
Styrelseskick
Barnuppfostran
— Psykologisk teknokrati
—Gemensamt föräldraskap
— Medlemmarna ingen politisk makt
—Baby in a box
— ”Planerarna” väljer sig själva
Walden Två
SWABA 2012-10-20
—Självkontroll-träning
Walden Två
SWABA 2012-10-20
Några extra trivialiteter
Beteendeanalys som politik
— Téceremonin
— Inte någon bakomliggande ideologi – samhället utformas
experimentellt
— Heterosexuell monogami
— Vikten av körsång och akvarellmåleri
— Medveten förstärkning av
samhällsnyttiga beteenden.
— Walden Två är Skinners spekulationer
om ett möjligt utfall i ett samhällsvetenskapligt experiment
Walden Två
SWABA 2012-10-20
Walden Två
SWABA 2012-10-20
3
20.10.2012
Walden för flera
Verklighetens Walden Två
— Titeln kommer från Henry David Thoreaus bok ”Walden”
— Thoreaus Walden = ett bra liv för en individ
— Walden Två = ”A Walden for two”
Walden Två
SWABA 2012-10-20
Walden Två
Historiska paralleller
SWABA 2012-10-20
Kibbutzrörelsen
— Oneida Community, New York State
Walden Två
SWABA 2012-10-20
Klaw, S. (1993). “Without Sin: The Life and
Death of the Oneida Community”.
Walden Två
SWABA 2012-10-20
Waldenwoods, 1966
Twin Oaks, 1967-
— Akademiker
— Teckenekonomier
— Mycket snack och lite verkstad
— Alla vill vara Frazier!
— Kathleen Kinkade
— Praktiker
— Walden Två som en ritning
Kuhlmann, H.: (2005) “Living Walden Two:
B.F. Skinner's Behaviorist Utopia and Experimental Communities”
Walden Två
SWABA 2012-10-20
Walden Två
SWABA 2012-10-20
4
20.10.2012
Twin Oaks, 1967-
Twin Oaks, 1967-
— Ett hundratal medlemmar
— Produktion av hängmattor
— Inte längre behavioristiskt,
”eklektiskt”
Problem med Walden Två som modell:
— Gemensam barnuppfostran
— Arbetspoäng
— Teknokrati
Walden Två
Walden Två
SWABA 2012-10-20
Los Horcones, 1972-
— Hermosillo, Mexiko
— Skola för barn med autism
— 30 medlemmar
SWABA 2012-10-20
Los Horcones, 1972-
— Ekonomiskt stabilt men
inte expansivt
— Katolsk sexualmoral
— Mer familj än kollektiv?
— ”Based on the science of behavior”
dvs inte Walden Två
Walden Två
SWABA 2012-10-20
Walden Två
SWABA 2012-10-20
Walden Två – relevant?
Framtidens Walden Två
— Ideologiernas död?
— Samhällets problem är fortfarande beteendeproblem
Altus, D., & Morris, E. (2004). “B.F. Skinner’s Utopian Vision: Behind and Beyond Walden Two”.
Contemporary Justice Review, 7(3), 267–286.
Walden Två
SWABA 2012-10-20
Walden Två
SWABA 2012-10-20
5
20.10.2012
Möjligheterna för ett Walden Två idag?
I det lilla
— OBM!
— Inte haka upp sig på kollektivt boende
— Den japanska modellen?
— Börja med skola för barn med autism?
— www.promiseneighborhoods.org
Abernathy, W.B. (2009) “Walden Two Revisited: Optimizing Behavioral Systems” Journal of
Organizational Behavior Management, 29(2), 175-192.
Walden Två
SWABA 2012-10-20
Walden Två - sammanfattning
— Walden Två handlar om det hypotetiska
utfallet av ett psykologisk experiment.
— I verkligheten: problem med att avskaffa
demokrati och föräldraskap.
— Bokens idé är att beteendevetenskap kan
användas för att samhällsproblem!
Walden Två
SWABA 2012-10-20
6
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards