Teori, operationell definition och indikator, fattigdom som
exempel.
Den sociologiska/teoretiska definitionen av materiell fattigdom beskriver fenomenet som
ett tillstånd av:
”en allvarlig och bestående knapphet som kännetecknar en människa, en grupp eller
hela befolkningen”.
a) Absolut fattigdom: Ej tillräcklig tillgång till nödvändiga resurser för att överleva Livsmedel, kläder, bostad och värme. Ex; i utvecklingsländer
b) Relativ fattigdom: Fattig i förhållande till det sociala sammanhang/kontext man lever i
t.ex. Sverige och andra I-länder.
Exempel på operationell definition av relativ fattigdom:
Med fattig avses de individer och grupper i Sverige som av ekonomiska skäl inte kan
upprätthålla en materiell standard och välfärdsnivå som en majoritet av befolkningen anser
vara en lägsta nivå för att leva ett drägligt liv.
Indikatorer: Enkätfrågor till ett representativt urval av befolkningen som omfattar
olika välfärdskomponenter, ex (se också ert enkätmaterial):
Nödvändigt,
något som alla
borde ha råd med
Att besöka tandläkare
varje år
Ha råd att lösa ut
föreskriven medicin
Ha råd att söka läkare
Ett eget sovrum för
varje person i hushållet
Ha semester en månad
varje år
Ha råd att bjuda på
barnkalas
Ha råd att bjuda
vänner på fest någon
gång per år
Ha diskmaskin
Ha kyl och frys
Jag har och
skulle inte klara
mig utan
Jag saknar och
skulle behöva det
Jag har men
skulle klara mig
utan