R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS+SKÖRD
2000
Fältforskningsenheten, ogräsreglering
PLAN:
R5-5043-2000
Örtogräs i potatis, GEP
ADB-NR:
05A324
LÄN-FNR: N-502-2000
SIDA 1
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404
JBR.OMR: 7
GRÖDA:
Potatis
FÖRSÖKSVÄRD: Magnus Axelsson
ADRESS:
Nyhaga, Vallberga, Laholm
SORT:
SATT DEN:
FÖRFRUKT:
JORDART:
PH-VÄRDE:
Ukama
2000-05-12
KG/HA: 2232
Vårvete
MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG SAND
GÖDSLING
NPK 8-5-19
Kaliumsulfat
DATUM
2000-05-12
2000-07-03
VÄXTSKYDD
Bladmögelbek 8 ggr
1.5 l Reglone
DATUM
MÄNGD KG/HA
1000
150
N P K
80 50 190
63
2000-07-30
R E S U L T A T:
F Ö R S Ö K S L E D:
A. Obehandlat
B. 0.6 kg Sencor (M)
C. 0.35 kg Sencor
D. 0.35 kg Sencor + 0.25 l Centium CS (Cirrus 36 CS)
-XCV%
OBS
PROB F1
LSD F1
Behandling 7-10 dygn före uppkomst
ANM:
Kvickrot bland övriga ettåriga örtogräs.
Baldersbrå
Rel
st/m2 tal
07-20
9.2
100
1.1
12
0.0
0
0.3
3
Baldersbrå
Rel
g/m2 tal
07-20
21.0
100
0.3
1
0.0
0
3.4
16
Snärjmåra
Snärjmåra
Svinmålla
Svinmålla
Rel
st/m2 tal
07-20
5.3
100
9.2
176
11.2
214
2.4
46
Rel
Rel
Rel
g/m2 tal
st/m2 tal
g/m2 tal
07-20
07-20
07-20
24.7
100 113.6
100 872.0
100
138.6
561
0.4
0
0.1
0
112.9
457
1.6
1
1.4
0
6.0
24
0.4
0
1.3
0
Övriga
ettåriga
örtog Rel
st/m2 tal
07-20
16.9
100
6.8
40
3.6
21
2.4
14
Övriga
ettåriga
örtog Rel
g/m2 tal
07-20
58.2
100
19.5
33
14.3
25
4.5
8
Samtliga
ettåriga
örtog Rel
st/m2 tal
07-20
145.0
100
17.6
12
16.3
11
5.5
4
Samtliga
ettåriga
örtog Rel
g/m2 tal
07-20
976.0
100
158.5
16
128.7
13
15.2
2
R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS+SKÖRD
2000
Fältforskningsenheten, ogräsreglering
PLAN:
R5-5043-2000
Örtogräs i potatis, GEP
ADB-NR:
05A324
LÄN-FNR: N-502-2000
SIDA 2
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404
JBR.OMR: 7
GRÖDA:
Potatis
FÖRSÖKSVÄRD: Magnus Axelsson
ADRESS:
Nyhaga, Vallberga, Laholm
SORT:
SATT DEN:
FÖRFRUKT:
JORDART:
PH-VÄRDE:
Ukama
2000-05-12
KG/HA: 2232
Vårvete
MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG SAND
GÖDSLING
NPK 8-5-19
Kaliumsulfat
DATUM
2000-05-12
2000-07-03
VÄXTSKYDD
Bladmögelbek 8 ggr
1.5 l Reglone
DATUM
R E S U L T A T:
Vitgröe*
F Ö R S Ö K S L E D:
A. Obehandlat
B. 0.6 kg Sencor (M)
C. 0.35 kg Sencor
D. 0.35 kg Sencor + 0.25 l Centium CS (Cirrus 36 CS)
-XCV%
OBS
PROB F1
LSD F1
Behandling 7-10 dygn före uppkomst
ANM:
Kvickrot bland övriga ettåriga örtogräs.
Vitgröe*
Rel
Rel
st/m2 tal
g/m2 tal
07-20
07-20
138.6
100 89.1
100
4.7
3
1.3
1
4.0
3
0.4
0
6.3
5
2.0
2
2000-07-30
MÄNGD KG/HA
1000
150
N P K
80 50 190
63
R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS+SKÖRD
2000
Fältforskningsenheten, ogräsreglering
PLAN:
R5-5043-2000
Örtogräs i potatis, GEP
ADB-NR:
05A324
LÄN-FNR: N-502-2000
SIDA 3
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404
JBR.OMR: 7
GRÖDA:
Potatis
FÖRSÖKSVÄRD: Magnus Axelsson
ADRESS:
Nyhaga, Vallberga, Laholm
SORT:
SATT DEN:
FÖRFRUKT:
JORDART:
PH-VÄRDE:
Ukama
2000-05-12
KG/HA: 2232
Vårvete
MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG SAND
GÖDSLING
NPK 8-5-19
Kaliumsulfat
DATUM
2000-05-12
2000-07-03
VÄXTSKYDD
Bladmögelbek 8 ggr
1.5 l Reglone
DATUM
R E S U L T A T:
A. Obehandlat
B. 0.6 kg Sencor (M)
C. 0.35 kg Sencor
D. 0.35 kg Sencor + 0.25 l Centium CS (Cirrus 36 CS)
Torr
sub
stans Rel
dt/ha tal
08-14
38.9
100
56.5
145
63.4
163
58.9
151
Total Ts
skörd pro
dt/ha cent
08-14
206.7 18.8
312.9 18.1
329.3 19.3
326.1 18.1
-XCV%
OBS
PROB F1
LSD F1
54.4
11.2
16
.0015
9.7
293.7
11.1
16
.0013
52.2
F Ö R S Ö K S L E D:
Behandling 7-10 dygn före uppkomst
ANM:
Kvickrot bland övriga ettåriga örtogräs.
Beh.
skada
vår
0-100
07-03
0
0
0
0
2000-07-30
MÄNGD KG/HA
1000
150
N P K
80 50 190
63
Sprutjournal
ADB-nr:
Plan-nr:
Försöksnr:
Närmaste väderstn:
05A324
R5-5043-2000
N-502-2000
Halmstad
Spruttillfälle
1
Behandlade försöksled:
Typ av spruta:
Spridare, typ:
Arbetstryck, MPa:
Datum:
Tid på dagen:
Grödans utveckling (decimalskalan):
Grödans täthet (gles, normal, tät):
Ogräsens utveckling:
Ogräsbestånd (glest, normalt, tätt):
Tillväxthastighet (låg, normal, hög):
Temperatur, °C (30 cm ovan mark):
Rel. fuktighet, % (30 cm ovan mark):
Markfuktighet (våt, normal, torr):
Molnighet, %:
Vindhastighet i ramphöjd, m/s:
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt):
Dagg (mycket, måttlig, ingen):
Förekomst av frost eller torka:
Regnfri tid efter behandling:
Övrigt:
B-D
Agro-Top
XR TeeJet 11002 vs
0.2
2000-06-01
10.30
Groddblad - 2 örtblad
normalt
normal
18
75
normal
50
1.5
diagonalt
ingen
10 tim
2
3
4
5
6