Återpackning vid etablering av höstraps 2008

R E S U L T A T B L A N K E T T
SLU,jordbearbetning
2008
SIDA
Försökvärd:
PLAN:
ADB-NR:
GRÖDA:
SORT:
SÅTT DEN:
FÖRFRUKT:
JORDART:
Höstraps
Oas
2007-08-28
Korn
R2-7222
02K095
Återpackning Höstraps
LÄN-FNR:
M-202-2007
GÖDSLING
AXAN
N vår 150N i 2 givor
KG/HA:
1
Claes Jönsson
Stävie 17, Furulund
DATUM
2007-08-28
MÄNGD
185
555
VÄXTSKYDD
LER MJ MO SA GR
MH
PH
MATJ.
ALV
R E S U L T A T
Skörd Rel
Rel
vh=9
tal Råtal
Fak fett
Fak
kg/ha
1
kg/ha
1
07-27
VÄXTNÄRING, TOTALT, KG/HA
N: 202
P:
K:
S: 20
F Ö R S Ö K S L E D:
A.Ingen återpackning
B.Återpackn med tryckrulle i såraden, lågt
C.Återpackn med tryckrulle i såraden, högt
D.Återp. med trakt.hela marky.1 överf.Lågt
E.Återp. med trakt.hela marky.3 överf.Lågt
-XCV%
OBS
PROB F1
LSD F1
ANM:
tryck
tryck
tryck
tryck.
3540
3360
3540
3490
3050
3400
2,5
19
.0001
140
100
95
100
98
86
1702
1583
1661
1685
1459
1618
2,5
19
.0001
66
100
93
98
99
86
Vatt
Avhalt rens
vid
proc
skörd
8,3
12,4
10,8
8,3
9,1
4,8
6,1
4,6
7,4
15,1
1000Rymd- korn- Olje
vikt vikt halt
g/l
g
%
646
642
651
645
648
5,3
5,5
5,5
5,3
5,4
52,8
51,9
51,6
53,1
52,5
Plant
antal
höst
kvm
10-02
Plant
antal
vår
kvm
04-09
Stjlk
styrka
0-100
07-27
60
49
57
52
60
58
46
55
51
54
100
100
100
100
100
55
53
9,1
10,3
19
19
.0633 .1438
8
9
ANSVARIG: Johan Arvidsson tel 018-671172
2009-01-16
R E S U L T A T B L A N K E T T
SLU,jordbearbetning
2008
SIDA
Försökvärd:
PLAN:
ADB-NR:
GRÖDA:
SORT:
SÅTT DEN:
FÖRFRUKT:
JORDART:
Höstraps
PR 46W31
2007-08-29
Korn
R2-7222
02K096
Återpackning Höstraps
LÄN-FNR:
MX-203-2007
KG/HA:
LER MJ MO SA GR
MH
PH
1
Försöksstationen Alnarp
Lönnstorp, Lomma
GÖDSLING
NPK 22-4-9
AXAN
DATUM
2008-03-25
2008-04-03
VÄXTSKYDD
2.0 lit. Butisan Top
2007-09-07
MÄNGD
364
296
MATJ.
ALV
R E S U L T A T
Skörd Rel
Rel
vh=9
tal Råtal
Fak fett
Fak
kg/ha
1
kg/ha
1
07-22
VÄXTNÄRING, TOTALT, KG/HA
N: 161
P: 15
K: 33
S: 8
F Ö R S Ö K S L E D:
A.Ingen återpackning
B.Återpackn med tryckrulle i såraden, lågt
C.Återpackn med tryckrulle i såraden, högt
D.Återp. med trakt.hela marky.1 överf.Lågt
E.Återp. med trakt.hela marky.3 överf.Lågt
-XCV%
OBS
PROB F1
LSD F1
ANM:
tryck
tryck
tryck
tryck.
5520
5510
5640
5310
4900
5380
4,3
20
.0058
360
100
100
102
96
89
2497
2454
2567
2392
2223
100
98
103
96
89
Vatt
Avhalt rens
vid
proc
skörd
14,9
15,5
14,1
14,3
14,7
1,4
1,8
1,6
0,7
2,2
1000Rymd- korn- Olje
vikt vikt halt
g/l
g
%
674
679
678
673
678
5,2
4,9
5,2
5,0
5,2
49,7
48,9
50,1
49,5
49,9
Arvs.
Spill
säd
0-100
09-12
Plant
antal
höst
kvm
09-27
Plant
antal
vår
kvm
04-09
Stjlk
styrka
0-100
07-22
0
0
0
0
0
103
104
104
93
104
94
95
95
88
90
26
33
28
61
59
2427
4,3
20
.0063
163
102
93
41
7,9
6,9
41,5
20
20
20
.2973 .3472 .0256
12
10
26
ANSVARIG: Johan Arvidsson tel 018-671172
2009-01-16