Quiz Konsumentprisindex (Sverige i siffror)

advertisement
KPI (konsumentprisindex) mäter prisutvecklingen på
varor och tjänster. SCB räknar fram KPI varje månad
för att kunna visa hur prisläget utvecklas.
1. Prisnivån i Sverige har blivit tre gånger så
hög sedan 1980.
 Sant  Falskt
2. I Sverige lägger vi mest pengar på
livsmedel.
 Sant  Falskt
5. Fisk är det livsmedel som har ökat mest i
pris sedan 1980.
 Sant  Falskt
6. Priset på livsmedel har minskat,
jämfört med KPI, den genomsnittliga
prisökningen på varor och tjänster.
 Sant  Falskt
3. Boendekostnad utgör cirka 25 % av
konsumentprisindex.
 Sant  Falskt
7. Priset på godis har ökat mer än priset på
en biobiljett sedan år 2000.
 Sant  Falskt
4. Sedan 1980 är det teknikvaror som har
ökat mest i pris.
 Sant  Falskt
1.
Sant, det innebär att 100 kronor 1980
motsvarar cirka 300 kronor idag.
2.
Falskt, vi lägger mest pengar på
boende. Livsmedel kommer först på
andra plats.
3.
4.
5.
Sant, fisk är den matvara som ökat
mest jämfört med den genomsnittliga
prisökningen på livsmedel. Det beror
framförallt på miljöproblem som
minskat utbudet av fisk.
6.
Sant, Priset på livsmedel har minskat
med cirka 6 % jämfört med KPI.
7.
Falskt, priset på en biobiljett har ökat
med 48 % jämfört med godis som har
ökat med 18 %.
Sant, boende utgör 25 % av KPI. Till
exempel utgör livsmedel 14 % av KPI.
Falskt, priserna har ökat mest inom
hälso- och sjukvård. Det beror på att
kostnaderna för tandvård, sjukvård
samt läkemedel har ökat för varje år
sedan 1980.
Fler prisjämförelser och
mycket mer statistik hittar du på
Download