Sant eller falskt? - Klassklur

advertisement
Sant eller falskt?
Enkelt. Här nedanför finns en massa olika frågor och påståenden om
matematik. Men är dem påhittade eller inte? Sätt ätt kryss i rätt ruta,
”sant” eller ”falskt.”
Påstående
25% är en fjärdedel.
1+2–7=3–6-1
9 gånger 9 är större än talet
12
Pi är ungefär 14,3.
0,01 är en hundradel.
Medelvärde är samma sak
som bråk.
1 gånger 1 är 2 + 1
Minus är samma sak som
subtraktion.
Det lägsta talet är 0.
Det finns nio siffror.
I matematiken ingår
området sannolikhet.
100% är en hel.
0% är ingenting.
-2 = 8 + 7 - 1
Negativa tal finns inte.
Enligt bråk så finns inte
några fjärdedelar.
SANT
FALSKT
8 gånger nio = tjugo
En uträkning kan ha
oändligt med led.
Ett mellanled är samma sak
som addition.
En textuppgift går att lösa
med matematik.
50% är 2 av 4 karameller.
M² är kvadratmeter.
CM² är kvadratcentimeter.
Skala 1:10 är en tiondels
förstoring.
Matematikens lagar säger
att typvärdet alltid är 8.
En kvadrat har fyra hörn.
Geometri är läran om
addition.
8 · 10= 10 + 40 + 35 – 1.
Nio CM² är lika med 90 M²
Matematiken har fyra olika
områden.
Ett linjediagram är en
diagramtyp.
2017 – 03 – 30 är ett datum.
Matematik har 20 – 1
bokstäver.
20 – 10 = 10.
Din lärare har facit för denna uppgift.
KlassKlur.weebly.com – 2017-03-30 18:15
Facit till uppgiften finns nedan.
Påstående
SANT
25% är en fjärdedel.
SANT
1+2–7=3–6-1
FALSKT
FALSKT
9 gånger 9 är större än talet SANT
12
Pi är ungefär 14,3.
0,01 är en hundradel.
FALSKT
SANT
Medelvärde är samma sak
FALSKT
som bråk.
1 gånger 1 är 2 + 1
Minus är samma sak som
FALSKT
SANT
subtraktion.
Det lägsta talet är 0.
FALSKT
Det finns nio siffror.
SANT
I matematiken ingår
SANT
området sannolikhet.
100% är en hel.
SANT
0% är ingenting.
SANT
-2 = 8 + 7 - 1
FALSKT
Negativa tal finns inte.
FALSKT
Enligt bråk så finns inte
FALSKT
några fjärdedelar.
8 gånger nio = tjugo
En uträkning kan ha
oändligt med led.
FALSKT
SANT
Ett mellanled är samma sak
FALSKT
som addition.
En textuppgift går att lösa
SANT
med matematik.
50% är 2 av 4 karameller.
SANT
M² är kvadratmeter.
SANT
CM² är kvadratcentimeter.
SANT
Skala 1:10 är en tiondels
FALSKT
förstoring.
Matematikens lagar säger
FALSKT
att typvärdet alltid är 8.
En kvadrat har fyra hörn.
SANT
Geometri är läran om
FALSKT
addition.
8 · 10= 10 + 40 + 35 – 1.
FALSKT
Nio CM² är lika med 90 M²
FALSKT
Matematiken har fyra olika
FALSKT
områden.
Ett linjediagram är en
SANT
diagramtyp.
2017 – 03 – 30 är ett datum. SANT
Matematik har 20 – 1
FALSKT
bokstäver.
20 – 10 = 10.
SANT
Download