Mattebanor År 5-6

advertisement
Mattebanor
År 5-6
Affären
Skanna priset för 5 päron.
Skanna priset för 4 lime.
5 päron kostar lika mycket som 4 lime och 1 guldpaket.
Hur mycket kostar guldpaketet?
5 päron kostar
lika mycket som
4 lime + 1 guldpaket
=
10 kr
14,50 kr
12,50 kr
Ä
N
Ö
5 * 6,50 = 32,50 (5 päron), 4 * 4,50 = 18 kr (4 lime).
Det saknas 14,50 kr, ett guldpaket, för att det ska
vara lika mycket värt.
14,50 kr = N
Centralt innehåll:
Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är
relevanta för eleven. Metoder för enkel ekvationslösning. Tal i
decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
Problemlösningsförmåga:
Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt
värdera valda strategier och metoder.
Videoband
Bygg ett torn av videoband som är så nära 1 m högt som möjligt.
Hur många videoband har tornet
12
25
40
50
videoband videoband videoband videoband
B
I
Y
D
Videobanden är 18,7 cm långa, 10,5 cm breda och
2,5 cm tjocka.
Du kommer närmast 1 m (100 cm) med 40 videoband
staplade på tjockleken 2,5 cm = Y
Centralt innehåll:
Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga
situationer. Jämförelse av längd med vanliga måttenheter.
Problemlösningsförmåga:
Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt
värdera valda strategier och metoder.
Storlego
Så här ser 25 % av en figur ut.
Hur kan då 100 % av figuren se ut? Använd legobitarna och
prova dig fram.
A
Ö
Å
25 % är ¼ av den hela figuren.
Den svarsbild som är rätt har bokstaven C.
C
Centralt innehåll:
Proportionalitet och procent samt deras samband.
Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga
situationer.
Kommunikationsförmåga:
Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om,
argumentera och redogöra för frågeställningar,
beräkningar och slutsatser.
Francis
Titta på bokstäverna på dörren till Francis.
Vilka av bokstäverna i ordet är symmetriska?
Tips: En symmetrisk bokstav har två delar med lika
storlek och form, delarna är spegelbilder av varandra!
Alla bokstäverna
är symmetriska
Bokstäverna
T, E och K
Alla utom
bokstaven N
J
F
K
Vågrät symmetriaxel; E, K och I.
Lodrät symmetriaxel; T.
Alla utom bokstaven N = K
Centralt innehåll:
Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri
kan konstrueras.
Begreppsförmåga:
Använda och analysera matematiska begrepp och samband
mellan begrepp.
Loket
Hitta årtalet på loket.
Använd alla fyra siffrorna i årtalet och ett decimaltecken.
Hur många tal mellan 50 och 60 kan du bilda?
Tips: Ett av talen är 51,68!
2 tal
4 tal
5 tal
6 tal
P
S
T
E
Centralt innehåll:
Positionssystemet för tal i decimalform.
51,68 51,86
6 tal = E
56,18 56,81
58,16 58,61
Begreppsförmåga:
Använda och analysera matematiska begrepp och samband
mellan begrepp.
Affären
I din korg finns en formfranska, ett paket havregryn, en
pizza och en kyckling.
Hur många saker måste du skanna innan du HELT SÄKERT
skannat en sak som kostar mer än 20 kr?
1 sak
2 saker
3 saker
4 saker
M
J
L
O
limpa 18,50 kr, havregryn 12,50 kr, pizza 24,90 kr och
kyckling 29,90 kr.
Tre saker (man kan skanna först limpa och havregryn,
därefter kostar både pizzan och kycklingen mer än 20
kr) = L
Centralt innehåll:
Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
Resonemangsförmåga:
Föra och följa matematiska resonemang.
Download