Provuppgifter kapitel 1 Känsla för tal (G-nivå)

advertisement
Diagnos: tal och räkning, ht år 6
Namn_____________________________
1) Ringa in det minsta talet.
0,48 0,8 0,4 0,84 8,4 0,08
2) Skriv talet i decimalform. a) 5 hundradelar
b) 42 hundradelar
3) Räkna ut 37,5 + 2,54. Du får använda vilken metod du vill.
4) Räkna ut 237 - 49. Du får använda vilken metod du vill.
5) Vad är 7 . 49 ?
6) Vad är 568 / 4 ?
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards