repetitionsuppgifter kapitel 1 tal

Repetitionsuppgifter 1
Skriv talen med siffror
1
a) tre hundra sju
b) femtontusen fyrtiofem
c) tvåhundrafemtusen tre
d) fyra tiondelar
e) 65 hundradelar
f) femton tiondelar
Vilka av talen 24, 123, 610 och 5892 är jämnt delbara med
2
a) 2
b) 3
c) 5
d) 10
Räkna ut
3
a) summan av 12 och 4
b) differensen av 12 och 4
c) kvoten av 12 och 4
d) produkten av 12 och 4
Avrunda talet 165,725 till
4
a) hundratal
b) ental
c) tiondelar
Vilka tal pekar pilarna på?
5
A
a)
B
▼
C
▼
▼
0
b)
➤
B
C
▼
▼
▼
0
100
a) 0,5 + 0,4
b) 0,5 + 0,6
c) 2,34 – 0,2
7
a) 10 · 7
b) 3,2 · 10
c) 4,7 · 100
8
a)
9
Vad betyder orden
43,5
10
a) kilo
✹
✹
✹
✹
✹
b)
b) milli
68
10
c)
34
100
c) centi
d) deci
a) 5 km
c) 7 cm
d) 8 mm
b) 4 dm
Vilka av vikterna har närmevärdet 5,6 kg?
5,623 kg
5,59 kg
5,650 kg
5,543 kg
12
På lärarrummet dricks det mycket kaffe. Varje dag brygger kaffevärdinnan
Marianne 40 koppar. Ett 1/2 kg kaffe räcker då i två dagar. Hur mycket tjänar
Marianne på varje kopp om hon tar 5 kr för en kopp och 1/2 kg kaffe kostar 32 kr?
13
Dela upp talen i primfaktorer
14
15
110
➤
0,1
Skriv som meter
10
11
A
Räkna ut
6
R
d) hundradelar
a) 24
b) 120
c) 52
Vad menas med att ett tal är
a) sammansatt
b) primtal
Skriv så många multiplikationer som möjligt där produkten blir 66.
Re p e t i t i o n s u p p g i f t e r
© Matte Direkt år 7, Bonnier Utbildning och författarna