Förstå positionssystemet

advertisement
Förstå positionssystemet
Vilken siffra står på tiondelsplatsen i talet 67,931?
Vilken siffra står på entalsplatsen i talet 891,234?
Vilken talsort är siffran 8 i talet 973,458?
Vilken talsort är siffran 5 i talet 18 762,359?
Vilket tal är 3 tiondelar större än 17,25?
Vilket tal är 7 hundradelar mindre än 973,198?
Skriv talet 8 tiotal, 7 ental, 3 tiondelar och 6 hundradelar med siffror.
Skriv talet 3 tiotal, 5 hundradelar, 7 ental och 8 tusendelar med siffror.
Vilket tal är störst av 39,235 och 39,3?
Vilket tal är minst av 0,7 och 0,599?
Fortsätt talserien 0,2 0,4 0,6 ___ ___ ___.
Fortsätt talserien 1,8 1,5 1,2 ___ ___ ___.
Hur många decimaler har talet 8 925,346?
Vilket tal pekar pilen på?
Vilket tal pekar pilen på?
Facit
Vilken siffra står på tiondelsplatsen i talet 67,931?
9
Vilken siffra står på entalsplatsen i talet 891,234?
1
Vilken talsort är siffran 8 i talet 973,458?
tusendelar
Vilken talsort är siffran 5 i talet 18 762,359?
hundradelar
Vilket tal är 3 tiondelar större än 17,25?
17,55
Vilket tal är 7 hundradelar mindre än 973,198?
973,128
Skriv talet 8 tiotal, 7 ental, 3 tiondelar och 6 hundradelar med siffror.
87,36
Skriv talet 3 tiotal, 5 hundradelar, 7 ental och 8 tusendelar med siffror.
37,058
Vilket tal är störst av 39,235 och 39,3?
39,3 (39,300)
Vilket tal är minst av 0,7 och 0,599?
0,599 (jfr 0,700)
Fortsätt talserien 0,2 0,4 0,6 ___ ___ ___.
0,8
1,0
1,2
Fortsätt talserien 1,8 1,5 1,2 ___ ___ ___.
0,9
0,6
0,3
Hur många decimaler har talet 8 925,346?
3 (siffrorna 346)
Vilket tal pekar pilen på?
0,3
Vilket tal pekar pilen på?
7,87
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards