De fyra räknesätten – kort division

advertisement
De fyra räknesätten – kort division
När vi räknar med kort division räknar vi med varje talsort för sig.
Vi börjar med den högsta talsorten.
Vi börjar med att räkna 4/2 = 2.
Egentligen räknar vi 400/2 = 200.
Sedan räknar vi 8/2 = 4.
Egentligen räknar vi 80/2 = 40.
Till sist räknar vi 2/2 = 1.
Ibland går det inte att dividera så att kvoten blir ett heltal. Då får vi tala om
hur mycket som blir över och det kallas för rest.
Vi börjar med att räkna 4/2 = 2.
Egentligen räknar vi 400/2 = 200.
Sedan räknar vi 8/2 = 4.
Egentligen räknar vi 80/2 = 40.
Till sist räknar vi 3/2 = 1 men vi får 1
i rest eftersom 1 x 2 = 2 och 3 – 2 = 1.
Ibland händer det att vi får rest mitt i ett tal. Då får vi föra över det vi har i
rest till nästa talsort.
Vi börjar med att räkna 4/3 = 1 rest 1 (1 x 3 = 3).
Egentligen räknar vi 400/3 = 100 rest 100.
(3 x 100 = 300 och 400 – 300 = 100)
Vi skriver att vi har ett hundratal i rest men snett
över tiotalet. Ett hundratal blir 10 tiotal så nu har
vi 19 tiotal som vi ska dividera med 3.
19/3 = 6 rest 1 (6 x 3 = 18 och 19 – 18 = 1).
Egentligen räknar vi 190/3 = 60 rest 10.
(3 x 60 = 180 och 190 – 180 = 10)
Vi skriver att vi har ett tiotal i rest men snett över
entalet. Ett tiotal blir 10 ental så nu har vi 12 ental
som vi ska dividera med 3. 12/3 = 4
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards