Avrundning

advertisement
Avrundning
V 40 Matematik
Man avrundar..
Uppåt
- om den sista siffran man vill ha
med följs av 5, 6, 7, 8 eller 9
Nedåt
- om den sista siffran man vill ha
med följs av 0, 1, 3, 2 eller 4
Avrundning till…
• Tusental
= 6449 ≈ 6000
• Hundratal
= 6449 ≈ 6400
• Tiotal
= 6449 ≈ 6450
6449
Avrundning till…
= 6,449 ≈ 6
• Heltal
• Tiondelar
= 6,449 ≈ 6,4
• Hundradelar
= 6,449 ≈ 6.45
6,449
Avrunda 3497
Avrunda 5,638
• Tusental
• Heltal
• Hundratal
• Tiondelar
• Tiotal
• Hundradelar
Avrundning
1042
Avrunda 2,449 till
a)
Heltal
b)
Tiondelar
c)
Hundradelar
1045
New York City Maraton är det maratonlopp i
världen som samlar flest deltagare. År 2010
fullföljde 16 155 kvinnor och 28 948 män loppet.
Avrunda
a antalet kvinnor till hundratal
b antalet män till hundratal
c totala antalet kvinnor och män till tusental
1043
Hur mycket får Emma
betala om hon köper
a 1 kg äpplen och 1 kg apelsiner
b 2 kg äpplen och 1 kg apelsiner
1044
Hur mycket får Liam tillbaka på
en hundralapp när han betalar
för 2 kg apelsiner?
Att kunna inför provet
• Kunna begreppen som hör ihop med de fyra räknesätten (s 32)
Kunna hur addition och subtraktion hör ihop (s 33)
Kunna hur multiplikation och division hör ihop (s 34)
Kunna använda någon skriftlig räknemetod för addition (s 35-36), subtraktion (s 37-38), multiplikation (s 39-40) och
Division (s 41-42)
Om du tycker att det är svårt titta på de ”gröna sidorna” (s 47-48)
• Kunna multiplikation och division med 10, 100, 1000 (s 52)
Kunna multiplikation och division med 0,1, 0,01, 0,001 (s 53)
Kunna enheter och enhetsbyten (s 54-57)
Kunna använda blandade räknesätt (s 58)
Kunna avrunda (s 59)
Kunna göra överslagsberäkningar (s60)
Om du tycker att det är svårt titta på de ”gröna sidorna” (64 -68)
• För mer än E ska du också
Kunna vad delbarhet är och använda delbarhetsreglerna (s 49)
Kunna vad ett primtal är och dela upp tal i primtalsfaktorer (s 70-71)
Uppgifter utöver planering v 40
Blandade Räknesätt
Primtal och Sammansatta tal
Uppgift 2211 - 2219
Uppgift 2220-2232
Repetitionsuppgifter
Räkna mer (Lästal)
Uppgift 2233 - 2260
s. 75 - 76
Utför Deldiagnos 2:2, s 63
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards