Kapitel 6 De fyra räknesätten

advertisement
Matteborgen 5B, Kapitel 8 Decimaltal
NAMN:__________
I kapitel 8 arbetar eleverna med decimaltal som innehåller tiondelar och hundradelar. Familjen
befinner sig på ett zoo och djurtemat genomsyrar kapitlet med faktauppgifter från
verkligheten. Kapitlet inleds med taluppfattning, vad siffrorna är värda och kallas på olika
positioner i ett decimaltal. Därefter arbetar eleverna med decimaltal på tallinjen. De lär sig
tänka vilket heltal decimaltalet ligger närmast och med hjälp av det kunna räkna på ett ungefär.
Sedan går vi igenom addition, subtraktion, multiplikation och division med tal som innehåller
tiondelar och hundradelar.
Tal att göra grön kurs
Tal att göra blå kurs
Arbetsblad
Lektion 1
Decimaltal
Sid 62:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7b, 8,
Sid 63: 9,10b,11bc,12b,13,14,15, 16ac,
RÄTTA
Sid. 83-85: 112-129, RÄTTA
8:1 Taluppfattning
8:2 Mer taluppfattning
Lektion 2
Decimaltal på
tallinjen
Närmaste
heltal
Sid 64:
17, 18, 19, 20ac, 21,
Sid 65: 22, 23b,24,25,26, 27, RÄTTA
Sid 66: 28, 30, 31, 32, 34
Sid 86-87: 130-137, RÄTTA
8:3 Tiondelar på tallinjen
8:4 Hundradelar på
tallinjen
8:5 Vilket heltal ligger
närmast?
Lektion 3
Ungefär hur
mycket
Addition
subtraktion
Lektion 4
Multiplikation
Division
Sid 67:
35, 36, 37, 38, 39, RÄTTA
Sid 68: 40c, 41bc, 42, 44, 45,
Sid 69: 46bc,47,48, 49b,50c, RÄTTA
Sid 87-88: 138-146, RÄTTA
8:6 Addition
8:7 Subtraktion
52, 53, 54, 55c, 56,
Sid 71: 57b, 58, 59, 60, 61ab RÄTTA
Sid 72: 62, 63, 64, 65, 66bc
Sid 74: sant eller falskt. RÄTTA
Sid 74:sant
8:8 Multiplikation 1
8:9 Multiplikation 2
8:10 Division
Lektion 5
GÖR DIAGNOS sid 75 (på lösblad)
Sid 73: 67 RÄTTA
Sid 74: arbeta tillsammans
GÖR klar DIAGNOS sid 75
Sid 73: 67 RÄTTA
Sid 74: arbeta tillsammans
Lektion 6&7
Få tillbaka diagnos
Få tillbaka diagnos
Sid 70:
Kolla igenom den.
Gör uppgifter som Åsa hänvisar till
+ RÄTTA.
Gör om de uppgifter som blev fel i
diagnosen och ge tillbaka till
läraren.
Kunskapskrav/Mål
När du har arbetat med det här kapitlet ska du
• veta vad de olika siffrorna i ett decimaltal är värda
och vad de kallas
• kunna läsa av och sätta ut decimaltal på en tallinje
• kunna addera, subtrahera, multiplicera och
dividera decimaltal
eller falskt.
RÄTTA
GÖR DIAGNOS sid 75 (på
lösblad)
Kolla igenom den.
Gör uppgifter som Åsa
hänvisar till + RÄTTA.
Gör om de uppgifter som blev
fel i diagnosen och ge tillbaka
till läraren.
Borggården sidan 60
Diagnos sidan 75
Tornet sidan 76
Rustkammaren sidan 83
Sammanfattning sidan 89
8:11 Hur lång är boaormen?
8:12 Kluringar
8:13 Min utvärdering
Namn: ___________________________________________ Datum
Min utvärdering Kapitel 8: Decimaltal, MatteBorgen 5B
När jag ska:
känner jag mig:
Säker
Ganska
säker
Osäker
veta hur mycket siffran 8 är värd i talet 136,86
skriva det tal som är 3 hundradelar större än 27,97
läsa av en tallinje med tiondelar eller hundradelar
rita en tallinje med tiondelar eller hundradelar
och markera bestämda tal
veta vilket heltal som ligger närmast 3,7
addera tal som 16,25 + 27,38
subtrahera tal som 70,59 – 53,78
multiplicera tal som 4 · 2,68
dividera tal som 52,8/4
Vad i kapitlet var roligast och varför?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Download