Ma-start årskurs 6 ht 2014 forts Exempel på uppgifter

advertisement
Ma-start årskurs 6 ht 2014 forts
Exempel på uppgifter (s 11-16)
g. Vilka tal ska stå på strecken?
0,02
0,04
0,06
_____
_____
_____
_____
h. Skriv med ett decimaltal hur många kilogram det är.
2 kg 80 g =
i. Vilket tal ska stå istället för x?
0,250 + x = 1
j. 10 ∙ 2,53 =
k. 100 ∙ 2,53 =
l. 1000 ∙ 2,53 =
Facit:
g.
h.
i.
j.
k.
l.
0,08
0,10
2,080 kg
0,750
25,3
253
2530
0,12
0,14
Sen har vi redan kikat på uppgifterna på s 21 (68-70):
Skriv av uppgiften och sätt ut decimaltecknet på rätt ställe i svaret.
5,1 ∙ 4,2 = 2142
Uppgiften innehåller ”hur mycket matte som helst”! Vi multiplicerade
”ungefär” dvs 5 ∙ 4 = 20. Då måste 5,1∙4,2 vara 21,42. Eleverna var med
på noterna.
105 ∙ 6,95 = 72975
Här multiplicerade vi verkligen ”ungefär” dvs 100 ∙ 7 = 700. Då måste
105∙6,95 vara 729,75
Ma-start årskurs 6 ht 2014 - (tidigare publicerad på hemsidan)
Kapitel 1 DECIMALTAL
Exempel på uppgifter (s 8-10):
a. Skriv som ett decimaltal:
5 ental
2 tiondelar
3 hundradelar
b. Skriv som ett decimaltal:
4 ental
5 hundradelar
c. Vilket av talen är lika mycket som 6 hundradelar?
0,6
0,06
6,0
d. Hur många tiondelar går det på en hel?
e. Skriv som ett decimaltal:
104 hundradelar
f. Vilka tal ska stå på strecken?
0
0,2
0,4
______
0,8
1,0
______
Facit:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
5,23
4,05
0,06
Tio
1,04
0,6
1,2
______
______
Download