Siffror och tal

advertisement
Siffror och tal
1. Vilket värde har siffran 5 i talet
a)548
b)985 233
c)1 057,2
d)6,05
2. Skriv talen i storleksordning. Börja med det minsta.
a)1 001
895
902
b)4,69
4,7
4,698
c)0,302
-12
0,5
3. Skriv det tal som är en tiondel större än
a)34,6
b)477
c)6,92
4. Låt hundratalssiffran byta plats med tiotalssiffran i talet 4 521,983.
Vilket nytt tal får du då?
5. Vilket tal är nästa tal i talföljden?
a)0,4
0,6
0,8
b)2,75
2,50
2,25
c)0,41
0,45
0,49
d)0,3
0,6
0,9
6. Vilket tal är 3 hundratal större än 5 937,2?
7. Vilket tal ligger mitt mellan
a)119 och 120
b)3,4 och 3,5
c)9,23 och 9,24
8. Skriv som decimaltal
a)8 hundradelar
b)12 hundradelar
c)19 tiondelar
d)250 hundradelar
9. Beräkna 100 hundradelar + 13 tiondelar
10. Skriv talen i storleksordning. Börja med det minsta.
a)6,5
6,168
6,17
6,105
b)0,46
0,4
0,09
0,385
11. Vilket tal är en hundradel mindre än
a)9
b)15,3
c)8,106
12. Vilket är talet?
a)Entalssiffran är 3. Det finns inga tiotal. Det finns lika många tusental
som ental. Hundratalssiffran är dubbelt så stor som tusentalssiffran.
b)Både tiondelssiffran och hundratalssiffran är 4. Det finns hälften så
många tiotal som ental. Entalen är två fler än hundratalen.
13. Hur många 3 siffriga tal innehåller ingen 3:a? Motivera ditt svar.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards