Föräldrarådsmöte 150325

advertisement
Minnesanteckningar från föräldraråd 20150325, Fagerviks skola
Närvarande: Rolf Johnny Olsén, Kicki Andersson, Ulrika Höglund, Kerstin Nordin
(rektor) och Ingrid Persson (lärare).
Förskoleklass ht 2016-17. Många barn tillhör Fagerviks område men även syskon
och barn utifrån andra områden har sökt. 2015 är inte klar men ekonomiskt har vi
bättre förutsättningar så vi blir inte färre personer. Susanne tar emot de nya ettorna
och Andreas tar emot fyrorna.
Vi har fortsatt 100 % specialpedagog. Vi har skolsköterska här 1 dag/v och tillgång till
psykolog, kurator och specialpedagoger vid behov.
Matematiklyftet genomförs i kommunen. Alla lärare i åk 1-6 på Fagervik deltar i
fortbildningen läsåret 2014-15.
Läslyftet kommer till ev att påbörjas till hösten.
Nationella proven genomförs nu. I åk 3 svenska och matte och i åk 6 svenska, matte
och engelska. Från och med i år är det frivilligt att genomföra nationella prov i so och
no i åk 6. Vi kommer att genomföra proven men inte rapportera in resultaten.
4:orna har varit med i batterijakten och har lyckats samla in en ansenlig mängd. Vi
håller tummarna för att det räcker till vinst.
Stämningen på skolan är god tycker elevrådsrepresentanterna.
Skolverket kommer inte att granska Fagerviks skola i vår utan har valt ut andra skolor
i kommunen för granskning.
Funderingar om maten. Skolan serverar mat enligt tallriksmodellen, potatis/ris/pasta,
kött/fisk, grönsaker, mjölk och smörgås.
Ingrid Persson
Vid tangentbordet
Download