Bestämningsnyckel till svenska arter av ålartade

advertisement
Bestämningsnyckel till svenska arter av
ålartade fiskar – Anguilliformes
Key to Swedish species of eels
– Anguilliformes
1. Käkar extremt långa och smala,
längre än resten av huvudet hos
unga individer. Analfenan börjar
strax bakom huvudet. Analöppning
belägen under bröstfenorna
....................................... Nemichthys scolopaceus
.
trådål
– Käkar korta, tydligt kortare än res­
ten av huvudet. Analfenan börjar
långt bakom huvudet, ungefär vid
mitten av kroppen. Analöppning
belägen nära mitten av kroppen........................ 2
1. Jaws conspicuously long and
slender, comprising more than
half of total head length in young
individuals. Anal fin originating
immediately behind the head.
Anus situated beneath
pectoral fins.............. Nemichthys scolopaceus
.
Snipe Eel
– Jaws comprising distinctly less
than half of total head length.
Anal fin originating far behind
the head, usually at mid-body.
Anus situated roughly at mid-body.................. 2
2. Överkäken skjuter ut framför un­
derkäken (överbett). Ryggfenan
börjar ungefär ovanför bröst­
fenorna.......................................... Conger conger
.
havsål
– Underkäken skjuter ut framför
överkäken (underbett). Ryggfenan
börjar långt bakom
bröstfenorna............................. Anguilla anguilla
.
ål
2. Dorsal fin originating more or less
straight above pectoral fins. Upper jaw projecting beyond lower
jaw........................................... Conger conger
.
Conger Eel
– Dorsal fin originating well behind
pectoral fins. Lower jaw projecting beyond upper jaw........... Anguilla anguilla
.
European Eel
Download