Auxis rochei
Auxid
NE
NA
Fiskar
LC
DD
NT
VU
EN
CR
RE
Ej tillämplig (NA)
Klass: Actinopterygii (strålfeniga fiskar), Ordning: Perciformes (abborrartade fiskar), Familj: Scombridae
(makrillfiskar), Släkte: Auxis, Art: Auxis rochei - auxid (Risso, 1810) Synonymer: Scomber rochei Risso, 1810 ,
Auxis rochei rochei (Risso, 1810)
Kännetecken
Auxid är varken tonfisk eller makrill men har drag av båda i fråga om form, färg och fenor. Mycket sällan rundar
den Skagen och kommer in i svenska vatten.
Totallängd 50 cm, vanligen 35 cm. Kropp långsträckt och spolformad. Den smala stjärtspolen och stjärtfenbasen har
en lång och kraftig ås längs mitten, och på stjärtfenbasen tillkommer kortare åsar på ömse sidor om mittlinjen. Fjäll
saknas utom framtill på sidan och i ett smalt band längs mitten av sidan, vilket slutar rakt ovanför analfenan. Simblåsa
saknas. Främre ryggfenan är smal, kort och trekantig med svagt konkav ytterkant. Baktill på ryggen finns även en
kort och smal bakre ryggfena följd av åtta småfenor. Analfenan sitter bakom en linje från bakre ryggfenans bas, och
den följs av sju småfenor. Stjärtfenan är halvmånformig med spetsiga lober. Främre ryggfenan, bröstfenorna och
bukfenorna är placerade i linje med varandra. Bröstfenorna är korta och trekantiga med spetsigt övre hörn.
Bukfenorna är mycket korta. Sidolinjen är tydlig; vågig baktill men i övrigt relativt rak från huvud till stjärtspole.
Ryggen, huvudets översida och sidornas övre halva är blåaktiga (huvudet snarast blåsvart), kroppens nedre hälft är
silverglänsande. Längs ryggen, med början bakom främre ryggfenan, finns en rad av omkring 15 breda, svagt lutande
svarta tvärband som når ned till ungefär mitten av sidan. Bröst- och bukfenorna är silvergrå eller purpurfärgade på
utsidan men svarta på insidan.
Fenstrålar och fjäll: D1 X-XII, D2 II-III.9-10, A II-III.10-11, P 22-23. Fjäll saknas delvis.
Utbredning och status
I Sverige är auxid endast känd genom ett fåtal fynd från Bohuskusten och ett tveksamt fynd från Arild i Skåne. I
övrigt förekommer arten i samtliga varma hav, huvudsakligen över kontinentalsockeln.
Ekologi
Auxid uppehåller sig stimvis i de fria vattenlagren; huvudsakligen kustnära, men ibland också långt ute till havs. Den
livnär sig av mindre fiskar, kräftdjur och bläckfiskar. Leken sker under olika tider i olika delar av
utbredningsområdet, i Medelhavet mellan juni och september. En stor hona kan producera drygt 100 000 ägg vid ett
lektillfälle.
Övrigt
Namngivning: Auxis rochei (Risso, 1810). Originalbeskrivning: Scomber rochei. Ichthyologie de Nice, ou histoire
naturelle des poissons du département des Alpes Maritimes: 165.
Etymologi: rochei = efter François-Étienne de La Roche (1743-1812), schweizisk läkare och naturforskare, som bland
annat beskrev fiskfaunan runt Balearerna.
Uttal: [Áuxis rochéi]
Litteratur
Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Strålfeniga fiskar. Actinopterygii. 2012. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.
ArtDatabanken - artfaktablad
1
Författare
Sven O. Kullander & Bo Delling 2012 (bearbetad av Tomas Carlberg och Ragnar Hall, ArtDatabanken).
ArtDatabanken - artfaktablad
2