3 983 - Mynewsdesk

advertisement
FAKTA OM PANKREASCANCER
Pankreascancer är en allvarlig sjukdom. Den utgör mindre än tre procent av alla
cancerfall i världen, och sjukdomen är nästan alltid dödlig.1,2
104 000 NYA FALL DIAGNOSTISERADE I EUROPA³
3 983
Pankreascancer är
den fjärde vanligaste
orsaken till död i
cancer i Europa4
i Norden10
Mer än hälften av alla personer
som får diagnosen pankreascancer
diagnostiseras i stadium IV5
SJUKDOMENS OLIKA STADIER4
STADIUM
1
Tumörerna finns bara i pankreas och är ≤ 2cm i diameter
STADIUM
2
Tumörerna har spridit sig till närliggande bukvävnader
eller lymfkörtlar och är > 2cm i diameter
4
STADIUM
3 (lokalt avancerad)
Tumörerna har spridit sig till större blodkärl,
lymfkörtlar eller andra delar av kroppen och kan inte
längre avlägsnas genom operation
STADIUM
4 (metastatisk, eller avancerad)
Tumörerna har spridit sig till andra organ, som levern
och kan inte längre avlägsnas genom operation
4
4
2
1
3
Endast 5% av patienter med pankreascancer lever efter fem år.6
Pankreascancer ger mycket diffusa symtom vilket gör att sjukdomen
är svårt att upptäcka. Det innebär att diagnosen ofta ställs sent och
behandlingsmöjligheterna är begränsade.4,7
FAKTA OM PANKREASCANCER
< 20 %
AV PATIENTERNA
DIAGNOSTISERAS
TILLRÄCKLIGT TIDIGT FÖR ATT
DE SKA KUNNA OPERERAS.4
Operation är den
enda möjliga botande
behandlingen och
kan höja femårsöverlevnaden till
10%
för dessa patienter8
Återfallsfrekvensen är
~80%
ÄVEN EFTER
OPERATION5
80 %
AV PATIENTERNA
DIAGNOSTISERAS FÖR
SENT FÖR ATT DE SKA
KUNNA OPERERAS9
För patienter i stadium
IV blir den förväntade
livslängden efter
behandling med
cytostatika
4-8
MÅNADER9
Det saknas nya behandlingsalternativ för patienter med pankreascancer
där sjukdomen fortskrider efter behandling med gemcitabin.9
Referenser
1. Worldwide data. World Cancer Research Fun International. http://www.wcrf.org/int/cancer-facts-figures/worldwide-data. Accessed March 8, 2016. 2.
Pancreatic cancer statistics. World Cancer Research Fund International. http://www.wcrf.org/int/cancer-facts-figures/data-specific-cancers/pancreaticcancer-statistics. Accessed March 8, 2016. 3. Pancreatic cancer statistics. Cancer Research UK. http/www.cancerresearchuk.org/health-professional/
cancer-statistics/statistics-by-cancer-type/pancreatic-cancer. Accessed March 8, 2016. 4. Ducreux M., Cuhna A., & Caramella C et al. Cancer of the
pancreas: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2015; 26(5) 56–68. 5. Pancreatic Cancer Facts 2015.
Pancreatic Cancer Action Network. https://www.pancan.org/wp-content/uploads/2015/06/2015-GAA-PC-Facts.pdf. Accessed March 8, 2015. 6. Carrato
A., Falcone A., Ducreux M., et al. A Systematic Review of the Burden of Pancreatic Cancer in Europe: Real-World Impact on Survival, Quality of Life and
Costs./Gastrointest Canc. 2015; 46:201-211. 7. Symptoms of Pancreatic Cancer. Pancreatic Cancer Action Network. https://www.pancan.org/section-facingpancreatic-cancer/learn-about-pan-cancer/symptoms/. Accessed March 8, 2015. 8. Jones O.P., Melling J.D., & Ghaneh P. Adjuvant therapy in pancreatic
cancer. World J Gastroenterol. 2014;20:14733-46. 9. Walker E.J. & Ko A.H. Beyond first-line chemotherapy for advanced pancreatic cancer: An expanding
array of therapeutic options? World J Gastroenterol. 2014; 20(9):2224–2236. 10. NORDCAN © 2009 Association of the Nordic Cancer Registries.
© 2016 Shire. Med ensamrätt. Oktober 2016/SE/Onivyde/16-0002
Shire AB, Vasagatan 7,SE- 111 20 Stockholm, Sweden. Phone: +46 8 544 964 00 Email: [email protected]
Download